สินค้า

สินค้านำเข้าและสินค้าส่งออกจากไทยมารัสเซีย

สินค้านำเข้าและสินค้าส่งออกจากไทยมารัสเซีย จากข้อมูลของกระทรวงพาณิชย์ ในปี 2560 ประเทศไทยและประเทศรัสเซียมีมูลค่าการค้าระหว่างกันทั้งหมด 106,526.64 ล้านบาท โดยการส่งออก สินค้าจากไทยไปรัสเซียมีมูลค่า 34,842.99 ล้านบาท สินค้าที่ประเทศไทยส่งออกไปยังประเทศรัสเซียประกอบด้วย

1.สินค้าเกษตรกรม (34,843.0 ล้านบาท)
1)    ข้าว 714.3 ล้านบาท
2)    ผลิตภัณฑ์มันสำปะหลัง 153.6 ล้านบาท
3)    ผลไม้ 205.60 ล้านบาท
4)    พืชผัก 83.3 ล้านบาท
5)    เครื่องเทศ 1.4 ล้านบาท
6)    ยางพารา 627.8 ล้านบาท
7)    สินค้าประมง 373.1 ล้านบาท
8)    ปศุสัตว์ 1.6 ล้านบาท

2. สินค้าอุตสาหกรรมการเกษตร (2,893.1ล้านบาท)
1)    อาหารทะเลกระป๋องและแปรรูป 676.5 ล้านบาท
2)    ผลไม้กระป๋องและแปรรูป 1,457.5 ล้านบาท
3)    ผลิตภัณฑ์ข้าวสาลีและอาหารสำเร็จรูป 166.1 ล้านบาท
4)    เครื่องดื่ม 24.5 ล้านบาท

3. สินค้าอุตสาหกรรม (29582.5 ล้านบาท)
1)    สิ่งทอ 453.7 ล้านบาท
2)    อัญมณี 1.876 ล้านบาท
3)    เครื่องใช้ไฟฟ้า 1,872.7 ล้านบาท
4)    เครื่องอิเล็กทรอนิค 818.2 ล้านบาท
5)    เฟอร์นิเจอร์และชิ้นส่วน 79.3 ล้านบาท
6)    ไม้และผลิตภัณฑ์ไม้ 28.8 ล้านบาท
7)    ผลิตภัณฑ์เหล็กและเหล็กกล้า 494.4 ล้านบาท
8)    อะลูมีเนียม 1.3 ล้านบาท
9)    ก๊อก วาวล์ และส่วนประกอบ 2.8 ล้านบาท
10)    พลาสติก 226.7 ล้านบาท
11)    เคมีภัณฑ์ 1,196.5 ล้านบาท

4. สินค้าแร่และเชื้อเพลิง (102.0 ล้านบาท)
1)    น้ำมันสำเร็จรูป 71.5 ล้านบาท
2)    สินค้าแร่และเชื้อเพลิงอื่นๆ 30.4 ล้านบาท

ในส่วนของการนำเข้าสินค้าจากรัสเซียมายังประเทศไทยนั้น มีมูลค่าการนำเข้า 71,683.7 ล้านบาท  โดยมีรายการสินค้านำเข้า 10 อันดับแรกดังนี้
1.    น้ำมันดิบ (44,818.9 ล้านบาท)
2.    เหล็ก เหล็กกล้าและผลิตภัณฑ์ (7,145.5 ล้านบาท)
3.    ปุ๋ย และยากำจัดศัตรูพืชและสัตว์ (6,643.1 ล้านบาท)
4.    สินแร่โลหะอื่น ๆ เศษโลหะและผลิภัณฑ์ (3,752.7 ล้านบาท)
5.    ถ่านหิน (3,300.4 ล้านบาท)
6.    พืชและผลิตภัณฑ์จากพืช (2,396.2 ล้านบาท)
7.    สัตว์น้ำสด แช่เย็น แช่แข็ง แปรรูป และกึ่งสำเร็จรูป ( 1,174.9 ล้านบาท)
8.    แร่และผลิตภัณฑ์จากแร่ (591.2 ล้านบาท)
9.    กระดาษ และผลิตภัณฑ์กระดาษ (340.1 ล้านบาท)
10.     เนื้อสัตว์สำหรับการบริโภค (309.8 ล้านบาท)

รวบรวมโดย
ฝ่ายเศรษฐกิจ
สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมอสโก

ภาพประกอบ คมชัดลึก, www.สุขภาพดี.com

02/20/2018กลับหน้าหลัก