ธุรกิจไทยที่มีศักยภาพ

ธุรกิจไทยที่มีศักยภาพ

สินค้านำเข้าและสินค้าส่งออกจากไทยมารัสเซีย
...

สินค้า
สินค้าส่งออกจากไทยไปรัสเซียในช่วง 5 เดือนแรก (ม.ค.-พ.ค.) ของปี 2557  เพิ่มขึ้นราว 2% หรือมีมูลค่า 510.7 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ( 16,476 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 18.9%) ...

ธุรกิจร้านอาหารไทย
ธุรกิจร้านอาหารไทย ปัจจุบันอาหารไทยเริ่มเป็นที่นิยมในรัสเซียมากขึ้น เนื่องจากมีรสชาติดี (แต่ชาวรัสเซียจะชอบอาหารที่มีรสชาติไม่เผ็ดจัดนัก)...

ธุรกิจสปา
ธุรกิจสปา เศรษฐกิจรัสเซียที่ขยายตัวอย่างรวดเร็ว ทำให้ชาวรัสเซียมีกำลังซื้อเพิ่มขึ้น จึงหันมาสนใจรักษาสุขภาพและความงามมากขึ้น ...

อุตสาหกรรม
การลงทุนด้านอุตสาหกรรมของไทยในรัสเซียมีน้อยมาก บริษัทที่ลงทุนในรัสเซียได้แก่ บริษัทเครือเจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด(CPF) เปิดโรงงานอาหารสัตว์และฟาร์มสุกร ...

โอกาสทางเศรษฐกิจของอุตสหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับในอาร์เมเนีย
โอกาสทางเศรษฐกิจของอุตสหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับในอาร์เมเนีย
    อาร์เมเนียเป็นประเทศสมาชิกสหภาพเศรษฐกิจยูเรเซีย ซึ่งประกอบไปด้วยประเทศสมาชิก 5 ประเทศ ได้แก่ รัสเซีย คาซัคสถาน เบลารุส อาร์เมเนียและคีร์กีซสถาน 3 ปี ที่ผ่าน...


Pages: 1