กฎระเบียบที่ควรรู้

การจัดตั้งธุรกิจ

ขั้นตอนการจัดตั้งธุรกิจ

การจัดตั้งธุรกิจในประเทศรัสเซียมีหลากหลายรูปแบบขึ้นอยู่กับประเภทของธุรกิจที่จะดำเนินการ นักลงทุนต่างประเทศอาจจัดตั้งธุรกิจในรูปแบบของนิติบุคคล บริษัทจำกัด บริษัทร่วมหุ้น หรือห้างหุ้นส่วนจำกัดเป็นต้น ทั้งนี้จะต้องพิจารณาร่วมกับระเบียบ ขั้นตอน และกฎหมายที่เกี่ยวเนื่อง

นิติบุคคล การก่อตั้งนิติบุคคลมีขั้นตอนหลักๆ ดังนี้

ขั้นตอน การดำเนินการ ระยะเวลา
1. Registration with the Tax Authorities 5-7 วันทำการ
2. Registration with the State Statistics Committee 2-5 วันทำการ
3. Company Seal production 2-5 วันทำการ
4. Registration with the non-budgetary funds (Pension Fund, Social Insurance Fund, Obligatory Medical Insurance Fund) ทำโดยผู้ตรวจสอบภาษี
5. Opening of bank accounts ขึ้นอยู่กับทางธนาคาร
6. Registration with the Federal Service for Financial Markets* of shares emission 24-30 วันทำการ

รายการเอกสารสำคัญของบริษัท (สำหรับไม่ใช่พลเมืองรัสเซีย) ดังนี้

 1. Certificate of Incorporation or extract from the Trade Register of the country of origin.
 2. Memorandum and Articles of Association.
 3. Resolution of the Company’s executive (managing) body upon the appointing of the Head of the new company or Power of Attorney to the person authorized by the Company.

สำนักงานสาขาและตัวแทนจำหน่าย การจัดตั้งมีขั้นตอนโดยสรุป ดังนี้

ขั้นตอน การดำเนินการ ระยะเวลา
1. Accreditation with the accreditation authority. 14-21 วันทำการ
2. Office Seal production 2-5 วันทำการ
3. Registration with the State Statistics Committee 2-5 วันทำการ
4. Registration at the Tax Authorities 5-7 วันทำการ
5. Registration with the non-budgetary funds ทำโดยผู้ตรวจสอบภาษี
6. Opening of a bank account. ขึ้นอยู่กับทางธนาคาร

รายการเอกสารที่จำเป็นของนิติบุคคลต่างชาติมีดังนี้

 1. Memorandum and Articles of association of a foreign legal entity (charter, bylaw).
 2. Certificate of Incorporation of a foreign legal entity or Extract from the Trade Register.
 3. Letter of introduction provided by a Bank that serves for a foreign legal entity in the country of incorporation that proves its solvency.
 4. Resolution of a foreign legal entity about opening of the Representative or Branch Office and appointing of the Head.
 5. Power of Attorney given to the Head of the Representative or Branch Office.
 6. Certificate of registration with Tax authorities with Tax Code of a foreign company (or its analogue in the country of its establishment).

รูปแบบขององค์กรธุรกิจ

รูปแบบขององค์กรธุรกิจประเภทแสวงกำไรที่ดำเนินการในรัสเซีย มีดังนี้

 • Full partnerships;
 • Limited partnerships (commanded partnerships);
 • Economic partnerships;
 • Limited liability companies;
 • Additional liability companies;
 • Production cooperatives;
 • Joint-stock companies (open and closed)

โดยรูปแบบธุรกิจที่ได้รับความนิยมดำเนินการมาก คือ Limited liability companies (LLC) และJoint-stock companies (JSC) การดำเนินการจัดตั้งธุรกิจทั้งสองประเภทต้องดำเนินการภายใต้กฎหมายของสหพันธรัฐ No. 14-FZ ว่าด้วยเรื่อง Limited liability companies ลงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1998 (the “LLC Law”) และกฎหมายสหพันธรัฐ No. 208-FZ ว่าด้วยเรื่อง Joint Stock Companies ลงวันที่ 26 ธันวาคม ค.ศ. 1995 (the “JSC Law”) ตามลำดับ