กฎระเบียบที่ควรรู้

FTA กับประเทศต่างๆ

ประเทศรัสเซียได้ลงนามข้อตกลงการเปิดเสรีการค้า (FTA) กับต่างประเทศ 13 ประเทศ ดังนี้

 1. Serbia
 2. Montenegro
 3. Ukraine
 4. Belarus
 5. Azerbaijan
 6. Armenia
 7. Kyrgyzstan
 8. Tajikistan
 9. Kazakhstan
 10. Turkmenistan
 11. Uzbekistan
 12. Moldova
 13. Georgia

แหล่งที่มา: http://www.pwc.ru/ru_RU/ru/doing-business-in-russia/assets/e-dbg.pdf