สไลด์หน้าแรก

เตือนภัยมิจฉาชีพหลอกลวงค้าขายกระดาษ A4 เสียหายแล้วกว่า 3 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐ

เตือนภัยเรื่องมิจฉาชีพหลอกลวงค้าขายกระดาษ A4
กระทรวงพาณิชย์ได้รับรายงานว่านักธุรกิจต่างชาติร้องเรียนบริษัทเอกชนไทยที่ไม่จัดส่งสินค้ากระดาษ A4 หลังจากชำระค่าสินค้าแล้ว ผลจากการตรวจสอบข้อเท็จจริงพบว่า มีมิจฉาชีพรายหนึ่งซึ่งอ้างตนเป็นผู้ผลิตกระดาษ A4 จากประเทศไทย และตกลงซื้อขายกระดาษกับนักธุรกิจต่างชาติเกือบ 100 ราย โดยที่ผู้เสียหายไม่ได้รับสินค้าตามรายการที่ตกลงไว้ เเละเมื่อตรวจสอบแล้วพบว่ามิจฉาชีพรายนั้นมิได้มีสถานะทางธุรกิจและสถานที่ประกอบธุรกิจ เอกสารทั้งหมดที่ผู้เสียหายได้รับเป็นเอกสารปลอมซึ่งในปัจจุบันทราบว่ามิจฉาชีพดังกล่าวสร้างความเสียหายมูลค่ากว่า 3 แสนดอลลาร์สหรัฐ
    เพื่อเป็นการหลีกเลี่ยงภัยมิจฉาชีพ หากท่านใดมีความประสงค์ในการนำเข้าสินค้ากระดาษ A 4 จากประเทศไทยมาที่รัสเซีย อาร์เมเนีย เบลารุส คาซัคสถานหรือประเทศใกล้เคียง สามารถติดต่อสถานเอกอัครราชทูตไทย ประจำกรุงมอสโก และสำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ณ กรุงมอสโกโดยตรง
                    

                        
อีเมล: thaimow@mfa.go.th และ moscow@thaitrade.ru

02/22/2018กลับหน้าหลัก