สไลด์หน้าแรก

ปัจจัยที่จะมีผลต่อแนวโน้มเศรษฐกิจรัสเซียในปี 2561

 ปัจจัยที่จะมีผลต่อแนวโน้มเศรษฐกิจรัสเซียในปี 2561  ปัจจัยที่จะมีผลต่อแนวโน้มเศรษฐกิจรัสเซีย ในปี 2561  
สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้ประมวลความคิดเห็นของนักวิชาการและสถาบันทางการเงินได้ออกมาให้ความเห็นอย่างกว้างขวางเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อสภาพเศรษฐกิจ ในปี 2561 ดังนี้  
1. ความสัมพันธ์ของรัสเซียและสหรัฐฯ หลายฝ่ายออกมาให้ความเห็นว่า ทั้งสองฝ่ายไม่น่าจะสามารถยกระดับความสัมพันธ์ให้ดีขึ้นได้ทันการประกาศใช้มาตรการคว่ำบาตรครั้งต่อไปของสหรัฐฯ ที่อาจมีขึ้นในเดือนกุมภาพันธ์ 2561 และจากข้อมูลของ Merrill Lynch นักลงทุนต่างชาติถอนทุนจากรัสเซียเมื่อปลายปี 2560 ถึง 900 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หลังจากที่ความสัมพันธ์ระหว่างรัสเซียกับสหรัฐฯ ไม่มีแนวโน้มที่จะดีขึ้น สำนักข่าว Interfax คาดว่า การออกมาตรการคว่ำบาตรในเดือนกุมภาพันธ์นี้นี้ อาจจะมีผลต่อตราสารหนี้รัฐบาลของรัสเซีย และระบบการแลกเปลี่ยนข้อมูลทางการเงินของรัสเซียหากสหรัฐฯ จะต่อต้านไม่ให้รัสเซียสามารถใช้ระบบ SWIFT ได้อีกต่อไป (นาย Olge Shibanov นักเศรษฐศาสตร์ชาวรัสเซีย)
2.  ข้อตกลง OPEC + ปัจจุบันมีหลายฝ่ายคาดการณ์ว่าจะรัสเซียอาจจะถอนตัวออกจากข้อตกลง OPEC + ในที่สุด เพื่อประโยชน์ในการเพิ่มปริมาณการผลิตน้ำมันดิบเนื่องจากการดำเนินการตามข้อตกลงฯ ทำให้รัสเซียสูญเสียรายได้แผ่นดินไปเป็นจำนวนมากจนต้องลดรายจ่ายที่จำเป็นของภาครัฐบาล ในส่วนของภาคเอกชน บริษัท Gazprom ก็ยังไม่สามารถเริ่มการขุดเจาะน้ำมันดิบได้ที่ไหล่ทวีปบริเวณอาร์คติคตามที่คาดการณ์ไว้ได้ และบริษัท Rosneft ที่ต้องชะลอโครงการพัฒนาแหล่งน้ำมันดิบเพิ่มเติมกับบริษัทคู้ค่าต่างชาติ  อย่างไรก็ดี รัสเซียอาจจะยังปฏิบัติตามข้อตกลงฯ จนกว่าจะเริ่มดำเนินการจัดสรรหุ้นของบริษัทน้ำมันแห่งชาติของซาอุดิอาระเบีย Saudi Aramco เพื่อตรึงราคาหุ้นของบริษัทดังกล่าว  
3. การตัดสินให้นาย Aleksei Ulyukaev อดีตรัฐมนตรีกระทรวงพัฒนาเศรษฐกิจรัสเซียจำคุกข้อหารับสินบนในการซื้อขายหุ้นบริษัท Lukoil เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2560 เพิ่มภาพลบต่อการบริหารประเทศของรัสเซียว่า เป็นการบริหารงานโดยระบบ hand-pick ไม่มีความโปร่งใส เล่นพรรคเล่นพวกในระบบราชการ แสดงให้เห็นว่า แม้ว่า ครั้งหนึ่งนาย Ulyukaev จะมีผลงานเป็นที่น่าพอใจจนได้รับแต่งตั้งเป็นผู้บริหารระดับสูงใน รบ. หากมีความเห็นไม่สอดคล้องกับประธานาธิบดีปูติน  ก็จะตกที่นั่งลำบาก นอกจากนี้ กรณีดังกล่าวยังเป็นการเน้นย้ำว่า รัสเซียยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาเรื่องการมีส่วนร่วม “มากเกินไป” ของ รัฐบาลในกิจกรรมทางเศรษฐกิจได้  และรัฐบาลยังไม่มีแนวโน้มที่จะปฏิรูปเรื่องดังกล่าว รวมทั้งโครงสร้างของหน่วยงานรัฐเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความสามารถในการแข่งขันอีกด้วย  

ฝ่ายเศรษฐกิจ
สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมอสโก

ที่มารูปภาพ www.yslav.com

01/23/2018กลับหน้าหลัก