บริการ

ธุรกิจสปา

ธุรกิจสปา เศรษฐกิจรัสเซียที่ขยายตัวอย่างรวดเร็ว ทำให้ชาวรัสเซียมีกำลังซื้อเพิ่มขึ้น จึงหันมาสนใจรักษาสุขภาพและความงามมากขึ้น ประกอบกับรัสเซียเป็นประเทศที่มีอากาศหนาวเย็นเกือบตลอดปี ส่งผลให้ชาวรัสเซียมีโอกาสเลือกทำกิจกรรมด้านสันทนาการต่างๆ ได้ไม่มากนัก ดังนั้น ความต้องการใช้บริการสปา (ปกติจะมีบริการนวดเพื่อสุขภาพควบคู่ไปด้วย) โดยเฉพาะชาวรัสเซียที่มีฐานะดีที่อาศัยอยู่ในเมืองใหญ่ เช่น กรุงมอสโก จึงเพิ่มมากขึ้น นอกจากนี้ ศูนย์ฟิตเนสบางแห่งยังให้บริการสปาด้วย ทำให้ธุรกิจดังกล่าวเริ่มแพร่หลายมากขึ้นที่มา:
  • ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (Export – Import Bank of Thailand: EXIM)
  • สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงมอสโก
  • http://www.posttoday.com/webboard/viewtopic.php?f=27&t=45737
  • หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ, ประจำวันที่ 27 สิงหาคม 2557
  • จิตติภัทร พูนขำ. ความสัมพันธ์ไทย – รัสเซีย: ก้าวสู่หุ้นส่วนยุทธศาสตร์. กรมยุโรป กระทรวงการต่างประเทศ. 2557

02/16/2015กลับหน้าหลัก