บริการ

ธุรกิจร้านอาหารไทย

ธุรกิจร้านอาหารไทย ปัจจุบันอาหารไทยเริ่มเป็นที่นิยมในรัสเซียมากขึ้น เนื่องจากมีรสชาติดี (แต่ชาวรัสเซียจะชอบอาหารที่มีรสชาติไม่เผ็ดจัดนัก) ประกอบเศรษฐกิจรัสเซียที่เติบโตดี ทำให้ชาวรัสเซียมีฐานะดีขึ้น โดยเฉพาะชาวรัสเซียในกรุงมอสโก ซึ่งนิยมออกไปรับประทานอาหารนอกบ้านเพิ่มขึ้น โดยร้านอาหารไทยในกรุงมอสโกนิยมจ้างพ่อครัวและแม่ครัวจากไทยเข้าไปทำงาน

ทั้งนี้ทางการรัสเซียให้ความสำคัญกับการคุ้มครองผู้บริโภคค่อนข้างมาก โดยการทำอาหารแต่ละจานต้องมีมาตรฐานเดียวกัน อาทิ กำหนดให้ต้มยำกุ้ง 1 ชาม ต้องใส่กุ้งกี่กรัม ใส่เห็ดกี่กรัม เป็นต้น เพื่อไม่ให้ร้านค้าเอาเปรียบผู้บริโภค ซึ่งเจ้าหน้าที่กระทรวงสาธารณสุขของรัสเซียจะเข้าตรวจร้านอาหารเป็นประจำ

ดังนั้นเพื่อส่งเสริมให้ร้านอาหารไทยในรัสเซียมีมาตรฐานเดียวกันและอาหารมีรสชาติอร่อยตามแบบฉบับเฉพาะของอาหารไทยแท้ๆ กระทรวงพาณิชย์ไทยจึงได้มอบหมายให้สำนักงานส่งเสริมการค้าในกรุงมอสโก จัดอบรมและสาธิตการปรุงอาหารไทย รวมทั้งการแกะสลักผักและผลไม้ ซึ่งผู้เข้าอบรมจะได้รับประกาศนียบัตรประกาศเกียรติคุณ (Certificate of Merit) เมื่อเข้าอบรมครบหลักสูตร โดยได้รับการตอบรับอย่างดีจากร้านอาหารไทยและโรงแรมในรัสเซีย ปัจจุบันมีโรงแรมใหญ่ๆ ในรัสเซียได้เพิ่มรายการอาหารไทยเข้าไปในเมนูอาหาร ซึ่งช่วยประชาสัมพันธ์อาหารไทยได้อีกทางหนึ่งด้วย

สำหรับการตกแต่งร้านอาหารไทยและการให้บริการควรสะท้อนถึงวัฒนธรรมและความเป็นไทย ซึ่งจะทำให้อาหารไทยมีความโดดเด่น แตกต่างจากร้านอาหรของชาติอื่นๆ เพื่อดึงดูดลูกค้าให้เข้ามารับประทานอาหารไทยเพิ่มขึ้นอีกทางหนึ่งด้วยที่มา:
  • ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (Export – Import Bank of Thailand: EXIM)
  • สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงมอสโก
  • http://www.posttoday.com/webboard/viewtopic.php?f=27&t=45737
  • หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ, ประจำวันที่ 27 สิงหาคม 2557
  • จิตติภัทร พูนขำ. ความสัมพันธ์ไทย – รัสเซีย: ก้าวสู่หุ้นส่วนยุทธศาสตร์. กรมยุโรป กระทรวงการต่างประเทศ. 2557

02/16/2015กลับหน้าหลัก