ข่าวเด่น

ประเทศไทยภูมิใจนำเสนอ

ประเทศไทยภูมิใจนำเสนอ ประเทศไทยภูมิใจนำเสนอ www.ThailandPresents.com

www.ThailandPresents.com เว็บไซต์ใหม่จัดตั้งขึ้นภายใต้แนวคิด "ประเทศไทยภูมิใจนำเสนอ" สินค้าและบริการของไทยที่มีคุณภาพ เพื่อให้ผู้บริโภคสามารถเข้าถึงผู้ผลิตได้โดยตรง โดยสินค้าและบริการที่อยู่ในเว็บไซต์นี้เเบ่งออกเป็น 11 ประเภท คือ เศรษฐกิจจากความสร้างสรรค์ ผลิตภัณฑ์อินทรีย๋ การศึกษาและข้อมูลการจัดนิทรรศการในประเทศไทย สุขภาพและคุณภาพชีวิต ครัวไทยสู่ครัวโลก

07/19/2017กลับหน้าหลัก