ข่าวเด่น

สถานเอกอัครราชทูตฯ ณ กรุงมอสโก ทีมประเทศไทย ณ กรุงมอสโก ร่วมกับรัฐบาลกรุงมอสโกจัดงาน Thai Festival in Moscow ครั้งที่ 3 ภายใต้ theme “Food, Film and Fun Fest” ระหว่างวันที่ 17-18 September 2016

เมื่อวันที่ ๑๗-๑๘ กันยายน ๒๕๕๙ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมอสโก หน่วยงานทีมประเทศไทยร่วมกับรัฐบาลกรุงมอสโกได้จัดงานเทศกาลไทย ณ กรุงมอสโก ครั้งที่ ๓ (Thai Festival in Moscow) ณ ถนนคนเดิน Kuznetsky Most ใจกลางกรุงมอสโก งานดังกล่าวเป็นงานประจำปีที่สำคัญของกรุงมอสโก ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและประชาสัมพันธ์ประเทศไทยในด้านต่าง ๆ ทั้งศิลปวัฒนธรรมไทย การท่องเที่ยวไทย สินค้าไทย และอาหารไทยให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายยิ่งขึ้นในหมู่คนรัสเซีย รวมทั้งเสริมสร้างความนิยมไทยในรัสเซีย และเพื่อเตรียมการเฉลิมฉลองครบรอบ 120 ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทยและรัสเซียในปี 2560

งานเทศกาลไทยได้รับเกียรติจากผู้แทนภาครัฐบาลท้องถิ่น ภาครัฐและเอกชนของไทย อาทิ บมจ. การบินไทย และเครือเจริญโภคภัณฑ์ คณะทูตานุทูต นักธุรกิจ สื่อมวลชนท้องถิ่น และ Friends of Thailand เข้าร่วมงานพิธีเปิด ซึ่งมีเอกอัครราชทูต ณ กรุงมอสโก และนาย Sergei Cheremin รัฐมนตรีด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและกิจกรรมเศรษฐกิจต่างประเทศ รัฐบาลมอสโก เป็นประธานร่วม

งานเทศกาลไทยในปีนี้ได้จัดภายใต้แนวคิด “Food, Film and Fun Fest” ประกอบด้วยกิจกรรมส่งเสริมอาหารไทยโดยทำเนียบเอกอัครราชทูตฯ ได้นำอาหารไทยต้นตำหรับมาแจกให้ผู้เข้าร่วมงานได้ชิม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สำนักงานส่งเสริมการค้าต่างประเทศ ร้านอาหารไทยและผู้นำเข้าสินค้าอาหารไทยได้นำผักและผลไม้ และสินค้าอาหารไทยมาร่วมแสดงและให้ผู้เข้าร่วมงานได้ชิมและซื้อ กิจกรรมส่งเสริมอุตสาหกรรมภาพยนต์ไทย ได้นำตัวอย่างโปสเตอร์หนังไทย ตัวอย่างภาพยนต์และภาพยนต์เรื่อง Vanishing Point มาเผยแพร่ที่งานเทศกาลไทยอีกด้วย กิจกรรมส่งเสริมภาพลักษณ์ของไทยในหมู่คนรัสเซีย สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้รับการสนับสนุนกิจกรรมทางวัฒนธรรมจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจังหวัดตาก ค่ายมวยแก้วสัมฤทธิ์ มหาวิทยาลัยแห่งกรุงมอสโก มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตสถาบันวรรณคดีโลก บัณฑิตยาสถานแห่งสหพันธรัฐรัสเซีย และภาคเอกชนจัดแสดงนาฏศิลป์ไทย ดนตรีไทย การสาธิตศิลปะแม่ไม้มวยไทย การสอนภาษาไทย และให้บริการนวดแผนไทยในงานซึ่งได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมงานและประสบความสำเร็จเป็นอย่างมาก และมีผู้เข้าร่วมงานประมาณ ๕๐,๐๐๐ คน ตลอดสองวัน

09/27/2016กลับหน้าหลัก