ข่าวเด่น

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมอสโก ขยายลู่ทางเศรษฐกิจกับแคว้น Irkutsk ในเขตไซบีเรียของรัสเซีย

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมอสโก ขยายลู่ทางเศรษฐกิจกับแคว้น Irkutsk ในเขตไซบีเรียของรัสเซีย  นาวาตรีอิทธิ ดิษฐบรรจง เอกอัครราชทูต ณ กรุงมอสโก ได้นำผู้แทนทีมประเทศไทยประจำกรุงมอสโก เยือนแคว้น Irkutsk ของสหพันธรัฐรัสเซียในฐานะแขกของรัฐบาลท้องถิ่น เมื่อวันที่ 26 - 29 กรกฎาคม 2558 เอกอัครราชทูตฯ ได้พบกับนาย Sergey V Eroshenko รักษาการผู้ว่าการแคว้นฯ และได้หารือถึงความสัมพันธ์อันดีกับไทย และหวังให้การเยือนนี้ช่วยกระชับความร่วมมือสองฝ่ายให้แน่นแฟ้น สร้างสรรค์และเป็นประโยชน์ร่วมกันยิ่งขึ้น โดยเฉพาะสาขาพลังงานซึ่งแคว้น Irkutsk เป็นแหล่งน้ำมันและแร่ธาตุสำคัญของรัสเซียที่สนองตอบความต้องการด้านความ มั่นคงด้านการพลังงานของไทยได้ ส่วนไทยในฐานะผู้ผลิตและส่งออกสินค้าเกษตรและอาหารสำคัญสามารถสนับสนุนความ มั่นคงทางอาหารแก่แคว้น Irkutsk ได้ โดยไทยได้ส่งออกผลไม้และสินค้าต่าง ๆ มายังแคว้น Irkutsk บ้างแล้ว ตลอดจนได้หารือเกี่ยวกับการส่งเสริมความร่วมมือด้านท่องเที่ยวไทย - รัสเซีย โดยไทยนับเป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญของชาวรัสเซียจากภูมิภาคไซบีเรียซึ่งใช้ เวลาเดินทางเพียง 5 ชั่วโมง นอกจากนี้ ยังได้พบหารือกับนาย Konstantin Shavrin ประธานและสมาชิก East - Siberian Chamber of Commerce and Industry และสร้างความเชื่อมั่นให้นักธุรกิจทราบถึงเจตนารมณ์ทางการเมืองของผู้นำไทย และรัสเซียเพื่อส่งเสริมและขยายความร่วมมือด้านการค้า การลงทุนและการท่องเที่ยวระหว่างกัน ซึ่งในการนี้ ฝ่ายไทยได้รับทราบว่า ภาคเอกชนในแคว้น Irkutsk มีทัศนคติดีและตั้งใจจะกระชับความร่วมมือด้านธุรกิจกับฝ่ายไทยในทุกสาขาที่ เป็นประโยชน์ร่วมกันซึ่งส่วนหนึ่งเป็นผลจากการที่มีนักท่องเที่ยวไปไทยจำนวน มาก โดยฝ่ายรัสเซียแสดงความพร้อมที่จะต้อนรับและจัดให้คณะนักธุรกิจไทยเดินทางมา ศึกษาลู่ทางและโอกาสด้านการค้า การลงทุนและการท่องเที่ยวในอนาคตต่อไป การเยือนแคว้น Irkutsk ครั้งนี้ยังตอบรับกับความต้องการของไทยในการเรียนรู้ความเป็นเลิศของรัสเซีย ด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในพื้นที่ทะเลสาบไบคาลซึ่งมีน้ำ จืดมากที่สุดในโลก และการติดตามความก้าวหน้าของเทคโนโลยีการจำกัดของเสียและการควบคุมการรั่ว ไหลของพลังงานปรมาณู ซึ่งก่อนหน้านี้ไทยและรัสเซียได้บรรลุความตกลงว่าด้วยความร่วมมือด้าน พลังงานปรมาณูระหว่างกัน


08/13/2015กลับหน้าหลัก