ข่าวเด่น

สบช่องตลาดส่งออกรัสเซียเพิ่ม

นางกัลยา ศิริกุล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กรุงมอสโก ประเทศรัสเซีย เปิดเผยถึงการลงนามจัดตั้ง "เอเชียสหภาพเศรษฐกิจ" Eurasian Economic Union หรือ EEU เมื่อปลาย พ.ค.57 และจะมีผลในวันที่ 1 ม.ค.58 ว่า รัฐสภาของทั้ง 3 ประเทศ คือ รัสเซีย คาซัคสถาน และเบลารุส จะอนุมัติและเห็นชอบภายในปี 57 นี้ ซึ่งจะส่งผลให้เศรษฐกิจที่มีประชากรรวม 170 ล้านคนเป็นตลาดเศรษฐกิจขนาดใหญ่ที่มีการค้าการลงทุน การท่องเที่ยว แหล่งทรัพยากรธรรมชาติมหาศาลกลุ่มหนึ่งของโลก จะส่งผลให้เศรษฐกิจของรัสเซียและประเทศสมาชิกมีบทบาทเพิ่มและเข้มแข็งมากขึ้น

ไทย ในฐานะศูนย์กลางโลจิสติกส์ของอาเซียน ได้รับประโยชน์จากนโยบายเอเชียของรัฐบาลรัสเซีย และจะส่งผลอย่างมากต่อการค้าระหว่างรัสเซียกับ EEU กับประเทศในเอเชียกลาง จะเห็นจากการเริ่มมีบทบาทของรัสเซียต่อจีน อินเดีย เกาหลี ญี่ปุ่น เวียดนาม และอินโดนีเซีย ทั้งนี้ไทยจะได้รับผลจากการเป็นแกนนำหลักสำคัญของอาเซียนที่ไทยจะต้องวางบทบาทของตนเองในฐานะศูนย์กลางอาเซียนให้ได้ในกลุ่มชนิดประเภทสินค้าและบริการใดบ้าง ซึ่งควรเร่งรัดดำเนินการต่อไปบนพื้นฐานความสัมพันธ์ไทย-รัสเซีย ที่มีมายาวนาน 117 ปี ประชาชนสองประเทศมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน จึงควรใช้เป็นจุดแข็งในการพัฒนาการค้าการลงทุนให้ก้าวกระโดดในเวลา 3-5 ปีนับจากนี้

สำหรับสินค้าส่งออกจากไทยไปรัสเซีย ในช่วง 5 เดือนแรก (ม.ค.-พ.ค.) ของปีนี้ เพิ่มขึ้นราว 2% หรือมีมูลค่า 510.7 ล้านเหรียญสหรัฐ (16,476 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 18.9%) สินค้าส่งออกสำคัญ อันดับแรก ได้แก่ รถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ รองลงมาเป็นอัญมณีและเครื่องประดับ เม็ดพลาสติก ผลไม้กระป๋องและแปรรูป และผลิตภัณฑ์ยาง ทั้งนี้ สินค้าที่มีโอกาสส่งออกดี ได้แก่ กลุ่มอาหาร ข้าว อาหารกระป๋อง อาหารพร้อมทาน ของขบเคี้ยว ผัก ผลไม้สดที่มา ข่าวเศรษฐกิจ หนังสือพิมพ์บ้านเมือง -- จันทร์ที่ 14 กรกฎาคม 2557 00:00:53 น.
รูปภาพ http://www.now26.tv/view/19911/รัสเซีย-เพิ่มนำเข้าอาหารไทยลดผลกระทบคว่ำบาตร.html

07/14/2014กลับหน้าหลัก