สาระน่ารู้

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับน้ำมันดิบของรัสเซีย (Russian Crude Oil) (2)

คุณภาพน้ำมันดิบรัสเซีย

น้ำมันดิบของรัสเซียมีคุณภาพแตกต่างกันขึ้นอยู่กับแหล่งขุดเจาะ อาทิ น้ำมันดิบ Ural blend ที่มาจากภูมิภาคยูราล-โวลกา และจากภูมิภาคไซบีเรียตะวันตกจะมีคุณภาพที่แตกต่างกัน โดยทั่วไป น้ำมันดิบ Ural blend จะมีปริมาณซัลเฟอร์สูงกว่า น้ำมันดิบ Brent Crude Oil ทำให้มีราคาต่ำกว่าประมาณบาร์เรลละ 1 – 5 ดอลลาร์สหรัฐ เนื่องจากมีคุณภาพที่ต่ำกว่า

ในขณะเดียวกันน้ำมันดิบ Siberian Light Crude ที่เบากว่า Ural blend จะมีราคาสูงกว่า ( ทั้งนี้ ราคาขายปลีกระหว่างที่โรงกลั่นและผู้ส่งออกน้ำมันจะอิงตามราคาตลาดแต่อาจจะถูกหรือแพงกว่าแล้วแต่ผู้ซื้อ – ขายจะตกลง) นอกจากนี้ ยังมีการจัดคุณภาพน้ำมันดิบของรัสเซียกลุ่มอื่นๆ อาทิ Vityaz blend และ Sakhalin blend รวมทั้ง Eastern Siberian Pacific Ocean (ESPO) blend ที่มีคุณภาพสูงกว่า Ural blend และมีคุณภาพเทียบเท่ากับน้ำมันดิบจากโอมานและดูไบ


การขนส่งน้ำมันรัสเซีย

รัสเซียขนส่งน้ำมันดิบเพื่อการอุปโภคในประเทศโดยท่อส่งของบริษัท Transneft ที่เป็นของรัฐบาลรัสเซีย ยกเว้น Caspian Pipeline Consortium (CPC) ที่เป็นการร่วมทุนระหว่างบริษัท Transneft (24%) Chevron (15%) และ KazMunaiGaz (19%) และท่อ TransSakhalin pipeline ในส่วนของการส่งออกน้ำมันออกนอกประเทศรัสเซียมีช่องทาง (port) กว่า 20 แห่งทั่วประเทศ ที่สามารถส่งน้ำมันดิบออกนอกประเทศได้ในขณะนี้ รัสเซียใช้เรือขนส่งน้ำมันเพื่อส่งน้ำมันดิบจากจุดขนถ่าย Kozimino ไปประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกที่รับซื้อน้ำมันจากรัสเซีย อาทิ ญี่ปุ่น และสาธารณรัฐเกาหลี โดยใช้เวลาประมาณ 3 วัน


การนำเข้าน้ำมันรัสเซียของไทย

จากข้อมูลของกรมธุรกิจพลังงาน กระทรวงพลังงาน ไทยเข้าน้ำมันส่วนใหญ่จากตะวันออกกลางเพื่อนำมากลั่นในโรงกลั่นทั้ง 6 แห่งของไทย ได้แก่ บริษัท ไทยออยล์จํากัด (มหาชน) (TOP) บริษัท พีทีทีโกลบอล เคมิคอล จํากัด (มหาชน) (PTTGC) บริษัท สตาร์ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จํากัด (SPRC) บริษัท บางจากปิโตรเลียม จํากัด (มหาชน) (BCP) บริษัท ไออาร์พีซีจํากัด (มหาชน) (IRPC) และ บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) (ESSO) ซึ่งโรงกลั่นดังกล่าวจะนำเข้าน้ำมันส่วนใหญ่จากตะวันออกกลางโดยจะตกลงราคาล่วงหน้ากับผู้ค้าน้ำมันโดยจะอิงราคากับราคาตลาดซื้อขายที่สิงค์โปร์ในช่วงวันส่งมอบ

เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2558 ไทยโดยบริษัทเอสโซ่นำเข้าน้ำมัน Sokol crude ปริมาณ 111,105 บาร์เรล คิดเป็น 3.3 % ของปริมาณน้ำมันที่นำเข้าทั้งหมด และน้ำมันจาก Purovsky Condensate ปริมาณ 17, 836 บาร์เรล (น้ำมันคุณภาพพรีเมียมจากรัสเซียที่มีราคาสูงกว่าน้ำมันดิบของโอมานและดูไบ) ซึ่งต่ำกว่าจำนวนน้ำมันที่นำเข้าจากอัลเซอร์ไบจันปริมาณ 161,384 บาร์เรล คิดเป็น 4.2 % ซึ่งนำเข้าโดยบริษัทเดียวกัน

ที่มา : Royal Thai Embassy, Moscow
อ้างอิง : http://th.thaiembassymoscow.com/
มีนาคม 2559

ที่มารูปประกอบ : http://www.manager.co.th/Around/ViewNews.aspx?NewsID=9560000155189&Html=1&TabID=2

03/24/2016กลับหน้าหลัก