อุตสาหกรรม

อุตสาหกรรม

อุตสาหกรรม

การลงทุนด้านอุตสาหกรรมของไทยในรัสเซียมีน้อยมาก บริษัทที่ลงทุนในรัสเซียได้แก่ บริษัทเครือเจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (CPF) เปิดโรงงานอาหารสัตว์และฟาร์มสุกร และบริษัท Warehouse ผู้ผลิตเครื่องสำอาง สาเหตุส่วนหนึ่งที่ปริมาณการลงทุนของไทยในรัสเซียมีอยู่น้อยเนื่องจากปัญหาด้านกฎหมายและกฎเกณฑ์ด้านการลงทุนของรัสเซีย สำหรับอุตสาหกรรมของไทยที่มีศักยภาพและน่าจะเข้าไปลงทุนในรัสเซียได้ อาทิ อุตสาหกรรมอาหารสัตว์ และเฟอร์นิเจอร์ เป็นต้น

ในส่วนของการลงทุนของรัสเซียในประเทศไทย มักดำเนินการในรูปแบบของบริษัทร่วมทุน ไทย- รัสเซีย เช่น บริษัท Amek Industries(จัดจำหน่ายเฟอร์นิเจอร์ไม้) บริษัท Sibirsko Zoloto (สวนน้ำรามายณะ) และบริษัท Aspac (ตัวแทนการค้าทั้งส่งออกและนำเข้า) เป็นต้นที่มา:
  • ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (Export – Import Bank of Thailand: EXIM)
  • สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงมอสโก
  • http://www.posttoday.com/webboard/viewtopic.php?f=27&t=45737
  • หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ, ประจำวันที่ 27 สิงหาคม 2557
  • จิตติภัทร พูนขำ. ความสัมพันธ์ไทย – รัสเซีย: ก้าวสู่หุ้นส่วนยุทธศาสตร์. กรมยุโรป กระทรวงการต่างประเทศ. 2557

02/16/2015กลับหน้าหลัก