สินค้า

โอกาสทางเศรษฐกิจของอุตสหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับในอาร์เมเนีย

โอกาสทางเศรษฐกิจของอุตสหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับในอาร์เมเนีย
    อาร์เมเนียเป็นประเทศสมาชิกสหภาพเศรษฐกิจยูเรเซีย ซึ่งประกอบไปด้วยประเทศสมาชิก 5 ประเทศ ได้แก่ รัสเซีย คาซัคสถาน เบลารุส อาร์เมเนียและคีร์กีซสถาน 3 ปี ที่ผ่านมา (2557-2559) การค้ารวมระหว่างไทยกับสาธารณรัฐอาร์เมเนียมีมูลค่าเฉลี่ยปีละ 13.21 ล้านเหรียญสหรัฐฯ โดยสินค้าส่งออกของไทย คือ อัญมณีและเครื่องประดับ กระดาษและผลิตภัณฑ์กระดาษ เคมีภัณฑ์ เครื่องใช้บนโต๊ะอาหารในครัวและบ้านเรือน และสินค้านำเข้าสำคัญ ได้แก่ เครื่องเพชรพลอย อัญมณี เงินแท่งและทองคำ เครื่องประดับอัญมณี สินแร่โลหะอื่น ๆ             เศษโลหะ และผลิตภัณฑ์ผลิตภัณฑ์โลหะ
จากสถิติทั้งสองประเทศมีมูลค่าการค้าอัญมณีและเครื่องประดับระหว่างกันมากที่สุด ที่ผ่านมานักธุรกิจของไทยได้เข้าร่วมนิทรรศการแสดงอัญมณีสำคัญของอาร์เมเนียคือ งาน Armenia – Regional Jewelry Center และ งาน Yerevan Show ซึ่งเป็นกลไกที่ทำให้ทั้งสองประเทศสามารถขยายตลาดระหว่างกันได้ โดยไทยจะเป็นศูนย์กลางสินค้าอัญมณีที่สำคัญแห่งหนึ่งของโลก และอาร์เมเนียเป็น gateway ในการส่งออกอัญมณีสู่รัสเซียและกลุ่มประเทศ CIS โดยปัจจัยที่ทำให้ตลาดอาร์เมเนียน่าสนใจสำหรับนักลงทุนไทยคือการยกเว้นภาษีนำเข้าอัญมณีที่ยังไม่แปรรูป ซึ่งจากการหารือกับนักธุรกิจอัญมณีชาวอาร์เมเนียแล้ว ในภาพรวมนักธุรกิจไทยมีความน่าเชื่อถือมากกว่าประเทศอื่น ทำให้ผู้ประกอบการอัญมณีอาร์เมเนียนิยมเดินทางมาเลือกซื้ออัญมณีดิบจากไทยเพื่อนำมาเจียระไนที่อาร์เมเนีย ก่อนส่งกลับไปขายที่ประเทศต่างๆ อาทิ รัสเซีย ประเทศยุโรป รวมทั้งไทย เนื่องจากอาร์เมเนียเป็นประเทศที่มีช่างฝีมือที่สามารถเจียระไนอัญมณีได้มาตรฐานสากล และมีอัตราค่าจ้างแรงงานฝีมือที่ต่ำเมื่อเทียบกับประเทศอื่นแล้ว
นอกจากนี้ เมื่อปี  2558 รัฐบาลได้จัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษ FEZ Meridian เพื่อสร้างปัจจัยที่จูงใจนักธุรกิจ ตปท. ให้เข้ามาลงทุนในอุตสาหกรรม อัญมณีของอาร์เมเนียที่มีความเป็นเลิศด้านช่างฝีมือและยกเว้นภาษี                    การนำเข้าอัญมณีดิบ และมีศูนย์การประชุมและอาคารสำหรับจัดนิทรรศการอัญมณีและการประชุมระดับนานาชาติ อาทิ Armenia – Regional Jewelry Center และ งาน Yerevan Show โดยที่ผ่านมามีนักธุรกิจไทยเข้าร่วมนิทรรศการดังกล่าวด้วย 2- 3 ครั้ง  
เขตเศรษฐกิจพิเศษ Meridian ให้สิทธิพิเศษแก่นักลงทุนที่สนใจตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และการอำนวยความสะดวกอื่นๆ อาทิ การยกเว้นภาษีรายได้ส่วนบุคคลที่ประกอบอาชีพในเขตดังกล่าว การตั้งกลไกในการช่วยเหลืออำนวยความสะดวกและให้คำปรึกษาแก่นักลงทุนต่างชาติเพื่อประโยชน์ในการลงทุน การอำนวยความสะดวกในการขอใบอนุญาต (one stop service) ได้รับ GSP+ จาก ประเทศ ต่างๆ อาทิ สหรัฐฯ แคนาดา สวิตเซอร์แลนด์ และ EU ในปัจจุบันเขตเศรษฐกิจพิเศษ Meridian มีนักลงทุนชาวอาร์เมเนียและต่างชาติที่เข้ามาลงทุนอยู่ 5 ราย จาก ปท. ต่างๆ อาทิ สหรัฐฯ และรัสเซีย  

สามารถสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับเขตเศรษฐกิจพิเศษได้ที่  www.meridianfez.com


กลับหน้าหลัก