สินค้า

สินค้า

สินค้า

สินค้าส่งออกจากไทยไปรัสเซียในช่วง 5 เดือนแรก (ม.ค. - พ.ค.) ของปี ค.ศ. 2014 เพิ่มขึ้นราว 2% หรือมีมูลค่า 510.7 ล้านเหรียญสหรัฐฯ (16,476 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 18.9%) สินค้าส่งออกสำคัญ อันดับแรก ได้แก่ รถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ รองลงมาเป็นอัญมณีและเครื่องประดับ เม็ดพลาสติก ผลไม้กระป๋อง และแปรรูป และผลิตภัณฑ์ยาง ทั้งนี้สินค้าที่มีโอกาสส่งออกดี ได้แก่ กลุ่มอาหาร ข้าว อาหารกระป๋อง อาหารพร้อมทาน ของขบเคี้ยว ผัก ผลไม้สด กลุ่มวัสดุก่อสร้างกับกลุ่มเฟอร์นิเจอร์ทุกชนิด

รัสเซียยังให้ความสำคัญกับสินค้าชิ้นส่วนยานยนต์ ยางรถยนต์ และยางพาราจากไทย เนื่องจากรัสเซียได้ตั้งเป้าที่จะยกระดับขึ้นมาเป็นผู้ผลิตรถยนต์อันดับ 2 ของยุโรป รองจากประเทศเยอรมัน และเป็นอันดับ 1 ของยุโรปตะวันออก คาดว่าจะมียอดการผลิตรถยนต์กว่า 1 ล้านคันต่อปี จึงจำเป็นต้องขยายการนำเข้าชิ้นส่วนยานยนต์ และยางล้อรถยนต์อีกมาก ซึ่งก็ตรงกับศักยภาพการผลิต ของไทยที่รองรับกับอุตสาหกรรมของรัสเซียได้ที่มา:
  • ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (Export – Import Bank of Thailand: EXIM)
  • สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงมอสโก
  • http://www.posttoday.com/webboard/viewtopic.php?f=27&t=45737
  • หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ, ประจำวันที่ 27 สิงหาคม 2557
  • จิตติภัทร พูนขำ. ความสัมพันธ์ไทย – รัสเซีย: ก้าวสู่หุ้นส่วนยุทธศาสตร์. กรมยุโรป กระทรวงการต่างประเทศ. 2557

02/16/2015กลับหน้าหลัก