คำถามยอดฮิต

ชาวรัสเซียรักษาเวลาหรือไม่

ชาวรัสเซียรักษาเวลาหรือไม่  
แม้ว่าจะมายังเคยมาที่ประเทศรัสเซีย แต่มั่นใจว่าหลายๆ ท่านคงมีโอกาสได้พบกับนักท่องเที่ยวชาวรัสเซียที่เดินทางไปประเทศไทยเป็นจำนวนมากจนคุ้นชินกับนิสัยใจคอรวมทั้งวัฒนาธรรมของชาวรัสเซียในระดับหนึ่ง ล่าสุดสำนักข่าว Russia Beyond the Headline ได้เขียนบทความที่น่าสนใจเกี่ยวกับพฤติกรรมการรักษาเวลาของชาวรัสเซียซึ่งน่าสนใจสำหรับนักธุรกิจที่จะเข้ามาทำการค้าหรือการลงทุนที่รัสเซียเป็นอย่างมาก

โดยทั่วไปชาวรัสเซียก็เหมือนกับคนชาติอื่น ถ้าไม่อยู่ในภาวะที่มีไฟมารนก้นให้ร้อนๆ  หรือมีภาระหน้าที่ซึ่งบังคับให้ต้องรักษาเวลาก็อาจจะ “ชิล” อย่างที่วัยรุ่นไทยเรียกกันได้ ยกตัวอย่างเช่น งานเกี่ยวกับความมั่นคง การรักษาความปลอดภัยและกฎหมายเป็นงานที่ต้องรักษาเวลาและตรงต่อเวลามากกว่าและค่อนข้างจะซีเรียสเรื่องเวลา ซึ่งต่างกับชาวฮิปสเตอร์ ศิลปิน หรืออาชีพที่ต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์ ที่ต้องสร้างอารมณ์และความรู้สึกในการสร้างงานดีมีคุณภาพ จนบางครั้งงานดังกล่าวเสร็จตอนเส้นยาแดงผ่าแปด หรืออาจจะสายซักกะนิดพอให้นายจ้างได้ใจหาย
นาย Roman Alekhin  ผู้ก่อตั้ง Alekhin and Partners ได้อธิบายว่า “Deadline” เพิ่งเกิดขึ้นในการทำธุรกิจของรัสเซีย จนทำให้บางครั้งหลายคนอาจใช้  “Deadline” เพื่อใช้เริ่มต้นการทำงานเท่านั้น นาย Pavel Sigal รอง ประธานบริษัท Opora Rossii ชาวรัสเซียคิดว่า มันโอเคหากจะส่งงานช้ากว่า “Deadline” ซึ่งต่างกับวัฒนธรรมยุโรปที่การส่งงานช้าและไม่รักษาเวลาจะทำให้ถูกปรับหรือได้รับโทษอื่นๆ ด้วย

จะว่าไปแล้ว อุปนิสัยของชาวรัสเซียที่ “ชิล” เรื่องการตรงต่อเวลาค่อนข้างคล้ายกันกับชาวไทยที่มีความยืดหยุ่นในผ่อนผันเรื่องเวลาเหมือนกัน อย่างไรก็ดี ที่ผ่านมารัสเซียได้พยายามดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจทำให้หลายหน่วยงานที่มีประสบการณ์ในการประสานงานกับคู่ค้าชาวยุโรปเริ่มมีลักษณะในการทำงานแบบยุโรปมากขึ้น นอกจากนี้ บริษัทข้ามชาติ หรือสถาบันที่มีชื่อเสียงของรัสเซียก็ได้จ้างผู้บริหารชาวต่างชาติเข้ามาบริหารเพื่อปรับระบบในการทำงานและวัฒนธรรมที่เป็นสากลมากยิ่งขึ้น
สามารถอ่านบทความของ Russia Beyond the Headline ได้ที่ https://www.rbth.com/business/326996-russia-deadlines-work
ภาพประกอบ www.cnn.com
ฝ่ายเศรษฐกิจ
สถานเอกอัครราชทูตฯ ณ กรุงมอสโก

02/07/2018กลับหน้าหลัก