กิจกรรมสำหรับนักธุรกิจ

*สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมอสโก สนับสนุนการกลับมาของการบินไทยในรัสเซีย *

เมื่อวันที่ 15 ธ.ค. 2559 นายเกรียงศักดิ์ กิตติชัยเสรี เอกอัครราชทูต ณ กรุงมอสโก ได้เข้าร่วมงานเปิดเคาท์เตอร์เช็คอินของการบินไทย ณ ท่าอากาศยาน Domodedovo กรุงมอสโก พร้อมกับ Mr. Bryan Banston ผู้อำนวยการใหญ่ฝ่ายขาย บมจ. การบินไทย และ Mr. Igor Borisov ผู้อำนวยการสนามบิน Domodedovo

บริษัทการบินไทยฯ กลับมาเปิดให้บริการเที่ยวบิน กรุงเทพฯ – มอสโก – กรุงเทพฯ อีกครั้ง โดยให้บริการเที่ยวบินทุกวันจันทร์ พุธ พฤหัสบดี และเสาร์ รวม 4 ครั้งต่อสัปดาห์ ด้วยเครื่องบิน Boeing 777-200 ER การเปิดเส้นทางการบินครั้งนี้จะเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่นักท่องเที่ยวชาวรัสเซียที่นิยมเดินทางไปพักผ่อนและเจรจาธุรกิจในประเทศไทยมากยิ่งขึ้น และส่งเสริ มบทบาทของไทยในการเป็นฮับในการบินของอาเซียน ทั้งนี้ นักท่องเที่ยวจากรัสเซียเดินทางไปเยือนประเทศไทยในจำนวนที่เพิ่มมากขึ้นเป็นอันดับที่ 8 ของอัตราการเพิ่มของจำนวนนักท่องเที่ยวที่เดินทางไปประเทศไทยจากทั่วโลกของปีนี้

12/20/2016กลับหน้าหลัก