กิจกรรมสำหรับนักธุรกิจ

สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงมอสโก สำนักงานการค้าต่างประเทศ และกระทรวงพาณิชย์ นำเอกชนไทยบุกตลาดตะวันออกไกลของรัสเซีย

ระหว่างวันที่ 31 สิงหาคม – 3 กันยายน 2559 นายเกรียงศักดิ์ กิตติชัยเสรี เอกอัครราชทูตฯ และนายสมเด็จ สุสมบูรณ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ พร้อมคณะจากสถานเอกอัครราชทูตฯ และสำนักงานส่งเสริมการค้าต่างประเทศได้เข้าร่วมงาน Eastern Economic Forum (EEF) ครั้งที่ 2 เพื่อส่งเสริมการค้าและการลงทุนระหว่างไทยกับภูมิภาคตะวันออกไกลของรัสเซีย ณ เมืองวลาดิวาสต็อก รวมทั้งเปิดโอกาสให้ภาคเอกชนไทยได้แสวงหาโอกาสทางเศรษฐกิจในภูมิภาคดังกล่าวด้วย โดยคาดว่าตะวันออกไกลของรัสเซียจะกลายเป็นภูมิภาคที่มีความสามารถในการแข่งขันภายในระยะ 2-3 ปีข้างหน้า โดยในปัจจุบันมีเอกชนไทยขนาดใหญ่เข้ามาลงทุนในอุตสาหกรรมน้ำตาลที่ Khabarovsky Territory และยังมีเอกชนที่ให้ความสนใจทางด้านการประมง ถ่านหิน การท่องเที่ยว และอุตสาหกรรมไม้อีกด้วย และระหว่างการประชุม มีการลงนามความตกลงกว่า 201 ฉบับ มูลค่า 1.63 ล้านล้านรูเบิล ซึ่งรวมถึงการจ้างงานในสาขาเกษตรกรรม ประมง พลังงาน และอก. หนักอื่นๆ โดยในมีผู้เข้าร่วมจากภาครัฐและเอกชนจาก 56 ประเทศ และสื่อมวลชน

นอกจากนี้ เอกอัครราชทูตฯ ได้เข้าร่วมและสนับสนุนกิจกรรม Trade Mission ที่จัดโดยสำนักงานส่งเสริมการค้าต่างประเทศ และกระทรวงพาณิชย์ ซึ่งประกอบไปด้วย กิจกรรม Business Matching ระหว่าง SME ไทย 12 ราย จากกลุ่มสินค้าเครื่องสำอางค์/ผลิตัณฑ์สปา ชิ้นส่วนยานยนต์ และแผงโซล่าเซล กับ บริษัทรัสเซียกว่า 130 ราย โดยรัฐบาลไทยมีนโยบายสนับสนุนให้เอกชนไทยจัดกิจกรรมส่งเสริมการลงทุนในลักษณะดังกล่าวเพิ่มมากขึ้น เพื่อเป็นการบุกตลาดรัสเซียในฝั่งตะวันออกอย่างจริงจัง และอาจเป็นการต่อยอดการค้าบริการและการลงทุนของไทยในรัสเซียได้ในอนาคต โดยภายหลังการเจรจาธุรกิจในครั้งนี้ มียอดการสั่งซื้อทันที 65,000 ดอลลาร์สหรัฐ และคาดว่าภายใน 1 ปี จะมียอดการสั่งซื้อกว่า 728,700 ดอลลาร์สหรัฐ นับได้ว่าการจัดงานครั้งนี้

ระหว่างงานดังกล่าว เอกอัครราชทูตฯ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศและคณะได้มีโอกาสเข้าพบหารือกับภาครัฐและเอกชนของไทยและรัสเซีย รวมทั้งผู้แทนของรัฐบาลท้องถิ่นในภูมิภาคตะวันออกไกล อาทิ นาย Sergey Nekhaev รองผู้ว่าราชการ Primorsky Territory นาย Mikhail Veselvoy รองประธานหอการค้าและอุตสาหกรรมแห่ง Primorsky Territory นายเทวินทร์ วงศ์วานิช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ และนายธีระพล พฤกษาทร ประธานบริษัท Sue The Engineering เพื่อขอรับการสนับสนุนและอำนวยความสะดวกให้แก่เอกชนไทยที่เข้ามาทำการค้าและการลงทุนในภูมิภาคตะวันออกไกล รวมทั้งเปิดโอกาสทางการค้าและการลงทุนให้แก่เอกชนไทยที่สนใจเข้าในพื้นที่ดังกล่าว

10/09/2016กลับหน้าหลัก