กิจกรรมสำหรับนักธุรกิจ

งานแถลงข่าวกิจกรรมภายใต้โครงการ “September 2016: Spotlight on Thailand”

เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2559  สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมอสโก พร้อมทีมประเทศไทย ได้จัด                    งานแถลงข่าวการจัดกิจกรรมภายใต้โครงการ “September 2016: Spotlight on Thailand” ที่ทำเนียบเอกอัครราชทูตฯ เป็นครั้งที่ 4 โดยมีผู้แทนกรมเศรษฐกิจและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ รัฐบาลกรุงมอสโก สื่อมวลชนท้องถิ่นกว่า 30 สำนัก และผู้แทนภาคเอกชนเข้าร่วมด้วย  
การจัดงานแถลงข่าวดังกล่าวได้จัดขึ้นเป็นปีที่ 4 โดยในปีนี้ นายเกรียงศักดิ์ กิตติชัยเสรี เอกอัครราชทูตฯ ได้บรรยายเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทวิภาคี ไทย-รัสเซีย ในมิติต่างๆ จากอดีตจนถึงปัจจุบัน และจะมีการเฉลิมฉลองครอบรอบ 120 ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตในปี 2560 โดยทีมไทยแลนด์ได้บรรยายสรุปเกี่ยวกับกิจกรรมต่างๆ ที่เสริมบทบาทของภาครัฐและเอกชนไทยในรัสเซีย และเอกชนรัสเซียในไทย อาทิ การเข้าร่วมงาน Eastern Economic Forum ครั้งที่ 2 และการจัด Business Mission ของภาครัฐและเอกชนไทย ระหว่างวันที่ 31 สิงหาคม - 3 กันยายน ที่เมืองวลาดิวาสต็อก งาน Thai Festival in Moscow ครั้งที่ 3 ระหว่างวันที่ 17 -18 กันยายน ณ ถนนคนเดิน Kuznetskyi Most งาน Thailand Fan Club Party ในวันที่ 24 กันยายน การเข้าร่วมงานแสดงสินค้าและ การท่องเที่ยวของเอกชนไทยในรัสเซียตลอดเดือนกันยายน อาทิ งาน World Food Moscow งาน Leisure 2016  และ งาน Flower Expo 2016  รวมทั้งการเข้าร่วมงานแสดงสินค้าของเอกชนรัสเซีย ยูเครนและอาร์เมเนีย ที่ประเทศไทย อาทิ งาน Bangkok Gems& Jewelry Fair ครั้งที่ 58 งาน Thailand Innovation and Design Expo และ งาน TILOG-Logistix 2016 นอกจากนี้ ในงานแถลงข่าวได้มีการเผยแพร่สินค้าไทย อาหารไทย นวดแผนโบราณและแกะสลักผักผลไม้ไทยด้วย

09/01/2016กลับหน้าหลัก