กิจกรรมสำหรับนักธุรกิจ

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมอสโกจัดกิจกรรมสาธิตการแกะสลักภายใต้โครงการเสริมสร้างศักยภาพผู้ปรุงอาหารไทยในรัสเซีย

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมอสโกจัดกิจกรรมสาธิตการแกะสลักภายใต้โครงการเสริมสร้างศักยภาพผู้ปรุงอาหารไทยในรัสเซีย

ในวันที่ 16 สิงหาคม 2559 สถานเอกอัครราชทูตฯ ร่วมกับ Moscow Culinary Association ได้จัดกิจกรรมสาธิตการแกะสลักผักและผลไม้แก่ผู้ปรุงอาหารชาวรัสเซียจากภัตตาคารชั้นนำของรัสเซีย และผู้แทนภาคเอกชนที่ผลิตและนำเข้าอุปกรณ์เครื่องครัวของรัสเซีย จำนวน 11 ราย โดยมีอาจารย์พงศ์อนันต์ ศิริแสงไพรวัลย์ และอาจารย์ผสุดี ขจรศักดิ์สิริกุล วิทยากรจากมหาวิทยาลัยสวนดุสิต

วิทยากรได้สาธิตการแกะสลักใบไม้และดอกไม้รวมทั้งการใช้งานแกะสลักที่ได้ในการปรุงอาหารและตกแต่งจานอาหารไทยเพื่อเพิ่มมูลค่าในการขายแก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรม รวมทั้งสอนเทคนิคการปรุงอาหารไทยโดยใช้ผักที่แกะสลักแล้วแก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรม หลังจากการสาธิตการแกะสลักผู้เข้าร่วมงานได้นำความรู้ที่ได้ไปปรับใช้ในการตกแต่งจานอาหารและบริษัท Gastro Lux เอกชนผู้ผลิตและนำเข้าเครื่องครัวรัสเซียได้แสดงความสนใจนำเข้ามีดแกะสลักเพื่อจำหน่ายในรัสเซีย

08/25/2016กลับหน้าหลัก