กิจกรรมสำหรับนักธุรกิจ

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมอสโกร่วมกับทีมประเทศไทยจัดกิจกรรมสาธิตการทำอาหารภายใต้โครงการเสริมสร้างศักยภาพผู้ปรุงอาหารไทยในรัสเซีย

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมอสโกร่วมกับทีมประเทศไทยจัดกิจกรรมสาธิตการทำอาหารภายใต้โครงการเสริมสร้างศักยภาพผู้ปรุงอาหารไทยในรัสเซีย

ระหว่างวันที่ 15 – 19 สิงหาคม 2559 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมอสโก ร่วมกับสำนักงานส่งเสริมการค้าต่างประเทศ ณ กรุงมอสโก และสำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ณ กรุงมอสโกจัดโครงการเสริมสร้างศักยภาพผู้ปรุงอาหารไทยในรัสเซีย Train the Trainers ตามนโยบายครัวไทยสู่ครัวโลก โดยในวันที่ 15 สิงหาคม 2559 ได้มีกิจกรรมสาธิตการทำอาหารไทยแก่พ่อครัวชาวไทยและรัสเซียจากโรงแรม 5 ดาวใน กรุงมอสโก อาทิ Hilton Leningrad, Metropol และ Radisson Ukraina ภัตตาคารชั้นนำของกรุงมอสโก Thai Patra Spa, Black Thai และ Blok จากนครเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก และสมาคมผู้ปรุงอาหารแห่งมอสโกรวม 12 ราย โดยมีอาจารย์พงศ์อนันต์ ศิริแสงไพรวัลย์ และอาจารย์ผสุดี ขจรศักดิ์สิริกุล วิทยากรจากมหาวิทยาลัยสวนดุสิตเป็นวิทยากร

ภายในงานนายเกรียงศักดิ์ กิตติชัยเสรี เอกอัครราชทูตฯ ได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการสาธิตการทำอาหารว่าเป็นการเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการทำอาหารไทยต้นตำรับและการเลือกวัตถุดิบที่มีคุณภาพจากไทยแก่พ่อครัวชาวไทยและรัสเซีย ตลอดจนรักษามาตรฐานอาหารไทยในรัสเซีย และส่งเสริมภาพลักษณ์ของร้านอาหารไทยในรัสเซีย โดยเฉพาะร้านที่ได้รับตรา “Thai Select” จากสำนักงานส่งเสริมการค้าต่างประเทศ ทั้ง 6 ร้าน โดยหลังจากเข้าร่วมงานแล้วผู้เข้าร่วมจะนำความรู้ที่ได้ไปพัฒนาสูตรอาหารที่มีอยู่

หลังจากการสาธิตการทำอาหาร สำนักงานส่งเสริมการค้าต่างประเทศและสถานเอกอัครราชทูตฯ ได้จัดงาน Business Matching ระหว่างบริษัท Thai Ros, Thai Style, Veles Torg และ Exim Pacific เอกชนผู้นำเข้าสินค้าอาหารไทยในรัสเซียกับผู้แทนธุรกิจร้านอาหารและธุรกิจอาหารของรัสเซียรวม15 บริษัท เพื่อเป็นการสนับสนุนการนำเข้าสินค้าอาหารไทยในรัสเซีย

08/17/2016กลับหน้าหลัก