กิจกรรมสำหรับนักธุรกิจ

ทีมประเทศไทยร่วมเปิดศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมไทยที่มหาวิทยาลัย Linguistics University of Nizhny Novgorod และการแสวงหาโอกาสทางธุรกิจในเมือง Nizhny Novgorod

ทีมประเทศไทยร่วมเปิดศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมไทยที่มหาวิทยาลัย Linguistics University of Nizhny Novgorod  และการแสวงหาโอกาสทางธุรกิจในเมือง Nizhny Novgorod

เมื่อวันที่ 18 เมษายน เมษายน 2559 นายเกรียงศักดิ์ กิตติชัยเสรี เอกอัครราชทูต ณ กรุงมอสโก พร้อมผู้แทนทีมประเทศไทยร่วมกับนายบอริส ชิกาเลฟ อธิการบดีมหาวิทยาลัย Linguistics University of Nizhny Novgorod (LUNN) และศาสตราจารย์ ดร. สมคิด เลิศไพฑูรย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมไทยที่ LUNN ร่วมกับผู้แทนของรัฐบาลท้องถิ่น และมีคณาจารย์ นักศึกษามหาวิทยาลัยฯและสื่อมวลชนรัสเซีย เข้าร่วมกว่า 300 คน

ศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมไทยที่ LUNN ถือเป็นศูนย์ที่ทำการเรียนการสอนภาษาและวัฒนธรรมไทยแห่งที่ 4 ในประเทศรัสเซีย ในขณะนี้ มหาวิทยาลัยฯ ได้ทำการแลกเปลี่ยนบุคคลากรกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และมีอาจารย์สอนวิชาภาษาไทย 1 คน และมีนักศึกษาที่เรียนภาษาไทยทั้งหมด 7 คน การเปิดศูนย์ฯ ถือเป็นการกระชับความสัมพันธ์ในระดับประชาชนและเสริมสร้างความรู้และการนิยมไทยในหมู่ชาว Nizhny Novgorod ตลอดจนเป็นการเริ่มต้นการฉลองครบรอบ 120 ปี แห่งการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างสองประเทศในปี 2560

ต่อมาเอกอัครราชทูตฯ และคณะได้ให้นาย Igor Karnilin นายกเทศมนตรีและผู้แทนของฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ของรัฐบาลท้องถิ่นเข้าพบเพื่อหารือเกี่ยวกับความเป็นไปได้ในการขยายความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจระหว่างกันโดยเฉพาะสาขาการท่องเที่ยวระหว่างการเป็นเจ้าภาพจัดฟุตบอลโลกในปี ค.ศ. 2018 ในช่วงบ่ายคณะได้เข้าพบกับหน่วยงานด้านการค้าและการลงทุนของรัฐบาลท้องถิ่นและสภาอุตสาหกรรมและการค้าเพื่อศึกษาลู่ทางการค้าการลงทุนของนักธุรกิจไทยในแคว้น Nizhny Novgorod โดยระหว่างการหารือที่สภาอุตสาหกรรมและการค้าได้มีการเสนอความร่วมมือในการส่งเสริมให้นักท่องเที่ยวไทยเดินทางมาเที่ยวที่เมือง Nizhny Novgorod การส่งเสริมการนำเข้าสินค้าอาหารจากประเทศไทย รวมทั้งการเสนอให้ส่งเสริมการเปิดร้านอาหารไทยในเมือง Nizhny Novgorod เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยว นอกจากนี้ อัครราชทูตฝ่ายการพาณิชย์ยังชักชวนนักธุรกิจกลุ่มอาหารเข้าชมงาน Thaifex ระหว่างวันที่ 25 -29 เม.ย. 2560 ที่กรุงเทพฯ

06/11/2016กลับหน้าหลัก