กิจกรรมสำหรับนักธุรกิจ

สถานเอกอัครราชทูตฯ ร่วมกับสำนักงานส่งเสริมและจัดการประชุมและนิทรรศการ (สสปน.) จัดงาน TCEB Networking Function 2015: Thailand Connect - Your Global Business Events Connection in Moscow

    เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2558 เอกอัครราชทูตฯ ร่วมกับนายนพรัตน์ เมธาวีกุลชัย ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (สสปน.) จัดงาน TCEB Networking Function 2015: Thailand Connect - Your Global Business Events Connection in Moscow ขึ้นที่ทำเนียบเอกอัครราชทูตฯโดยมีผู้อำนวยการสำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ณ กรุงมอสโกผู้แทนสถานเอกอัครราชทูตฯ ผู้แทนสำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ณ กรุงมอสโก และคณะจาก สสปน. เข้าร่วมการหารือกับกลุ่มนักธุรกิจชาวรัสเซียเกี่ยวกับธุรกิจ MICE ของไทย เพื่อสนับสนุนและขยายตลาดธุรกิจดังกล่าวในประเทศรัสเซียโดยงานดังกล่าวประสบความสำเร็จในการช่วยส่งเสริมอุตสาหกรรม MICE ในประเทศไทยเป็นอย่างดี  

09/14/2015กลับหน้าหลัก