สาระน่ารู้

การคาดการณ์เศรษฐกิจรัสเซียโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาการค้ารัสเซีย

การคาดการณ์เศรษฐกิจรัสเซียโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาการค้ารัสเซีย  การคาดการณ์เศรษฐกิจรัสเซียโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาการค้ารัสเซีย  

เมื่อวันที่ 6 เมษายน 2559 นาย Maksim Oreshkin  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาการค้ารัสเซีย  ได้ออกมาแถลงการคาดการณ์เกี่ยวกับสถานการณ์ เศรษฐกิจ และสังคมรัสเซียจนถึงปี 2563 หลังจากที่ได้ดำรงตำแหน่งดังกล่าวมาแล้ว 4 เดือน สรุปสาระสำคัญ ดังนี้
1.    นาย Oreshkin เห็นว่า ภาพรวมเศรษฐกิจรัสเซียจะฟี้นตัวขึ้น และเริ่มมีการเติบโตขึ้นกว่าปี 2559 โดยกระทรวงพัฒนาเศรษฐกิจรัสเซียได้ปรับการคาดการณ์ที่ นาย Alexey Ulykaev อดีตรัฐมนตรีฯ เคยคาดการณ์ไว้ เนื่องจากเกิดปัจจัยที่ส่งผลดีต่อ เศรษฐกิจ รัสเซีย โดยเมื่อเทียบกับการคาดการณ์ที่อดีตรัฐมนตรีพัฒนาเศรษฐกิจได้จัดทำไว้นั้น การคาดการณ์ของนาย Oreshkin ถือว่าเป็นเชิงบวกกว่า ซึ่งในครั้งนี้ได้จัดทำคาดการณ์เป็น 2 กรณี คือ 1 ในกรณีที่มาตรการกระตุ้น เศรษฐกิจ ของ รัฐบาล รัสเซียประสบความสำเร็จ และ 2 ในกรณีที่มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลรัสเซียไม่ประสบความสำเร็จ โดยคำนึงปัจจัยทั้งภายนอกและภายใน อาทิ การบังคับใช้มาตรการคว่ำบาตรต่อไป อัตราการเติบโตของ เศรษฐกิจ โลกที่ IMF คาดการณ์ไว้ที่ร้อยละ 3 และข้อตกลง OPEC เรื่องการจำกัดจำนวนการผลิตน้ำมันจนถึงวันที่ 1 กรกฎาคม 2560 อัตราเงินเฟ้อร้อยละ 4 การบังคับใช้มาตรการทาง เศรษฐกิจ ในกรณีที่น้ำมันบาร์เรลละ 40 ดอลลาร์สหรัฐ
2.    ในปี 2560 GDP ที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 2 และหากราคาน้ำมันคงที่อยู่ 40 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ก็จะทำให้อัตราเงินเฟ้อที่เคยสูงถึงร้อยละ 4 จะลดลงเหลือร้อยละ 3.8 ภายในเดือน พ.ค. 2560 และ ลดลงเหลือร้อยละ 2.9 ภายในสิ้นปี 2560  
3.    ในส่วนของอัตราค่าน้ำมันเฉลี่ยที่เคยคาดการณ์ไว้เมื่อ 3 ปีที่แล้ว ว่าจะอยู่ที่ประมาณ 40 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรล นาย Oreshkin เห็นว่าน่าจะการปรับตัวเพิ่ม เป็น 45.6 ดอลลาร์สหรัฐในปี 2560 /  40.8  ดอลลาร์สหรัฐในปี 2561 / 41.6 ดอลลาร์สหรัฐในปี 2562 / 42.4 ดอลลาร์สหรัฐในปี 2563
4.    ค่าเงินรูเบิลที่แข็งค่าขึ้น  ซึ่งอาจเป็นผลมากจากการแทรกแซงของธนาคารกลางของรัสเซียในปัจจุบันนั้น นาย Oreshkin คาดการณ์ว่าค่าเงินจะแข็งตัวอยูในระยะสั้นๆ ก่อนที่จะอ่อนตัวลงภายใน 2- 3 เดือน เป็น  64.4 รูเบิล ต่อดอลลาร์สหรัฐ ภายในปี 2560  69.8 รูเบิล ต่อดอลลาร์สหรัฐ ในปี 2561 71.2 รูเบิล ต่อดอลลาร์สหรัฐ ในปี 2562 และ 72.7 รูเบิล  ต่อดอลลาร์สหรัฐ ในปี 2563 ซึ่งกระทรวงพัฒนา เศรษฐกิจ คาดว่า รัฐบาล รัสเซียจะต้องเตรียม capital inflow อีกประมาณ 18 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ เพื่อสร้างเสถียรภาพทางการเงิน
5.    นาย Oreshkin ตระหนักว่า แม้ว่าที่ผ่านมาเศรษฐกิจ รัสเซียจะค่อยๆ ฟื้นตัวอย่างมีเสถียรภาพ แต่ก็อาจจะได้รับผลกระทบจากปัจจัยภายนอกเช่นเดียวกับปท. กำลังพัฒนาอื่นๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งผลกระทบจากการชะลอตัวของ เศรษฐกิจ จีน  ซึ่งเห็นได้จากการที่ทองคำสำรองของจีนคงเหลือเพียง 3 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ และยังมีเงินทุนไหลออกนอก ปท. อีกเป็นจำนวนมาก นอกจากนี้ ยังมีปัจจัยที่เกิดจากการที่ Federal Reserve System (FRS) ของสหรัฐฯ ออกนโยบายทางการเงินที่เข้มงวดทำให้ GDP ของสหรัฐฯ เติบโตอย่างช้าๆ

เห็นได้ว่า ที่ผ่านมาเศรษฐกิจรัสเซียจะค่อยๆ ฟื้นตัวอย่างช้าแต่มีเสถียรภาพ อย่างไรก็ดี อัตราการเติบโตก็อาจจะได้รับผลกระทบจากปัจจัยภายนอกเช่นเดียวกับประเทศกำลังพัฒนาอื่นๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งผลกระทบจากการชะลอตัวของเศรษฐกิจจีน  ซึ่งเห็นได้จากการที่ทองคำสำรองของจีนคงเหลือเพียง 3 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ และยังมีเงินทุนไหลออกนอกประเทศอีกเป็นจำนวนมาก นอกจากนี้ ยังมีปัจจัยที่เกิดจากการที่ Federal Reserve System (FRS) ของสหรัฐฯ ออกนโยบายทางการเงินที่เข้มงวดทำให้ GDP ของสหรัฐฯ เติบโตอย่างช้าๆ

04/12/2017กลับหน้าหลัก