สาระน่ารู้

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับน้ำมันดิบของรัสเซีย (Russian Crude Oil) (1)

แหล่งน้ำมันของรัสเซียส่วนใหญ่อยู่ที่ไซบีเรียตะวันตก (จากพรมแดนที่ติดกับคาซัคสถาน ถึงมหาสมุทรอาร์คติก) และยูราล-โวลกา ในภาคกลางและทางตะวันตกของประเทศนอกจากนี้ รัสเซียเริ่มขยายการผลิตน้ำมันไปที่ไซบีเรียตะวันออก (Vankor field) ภูมิภาคตะวันออกไกล คาบสมุทร Yamal พื้นที่ทางภาคเหนือของเทือกเขาคอเคซัส ทะเลแบเร็นต์ และเกาะซัคฮาร์ลิน เพิ่มขึ้น และเริ่มมีบริษัทต่างชาติเข้าไปสำรวจแหล่งขุดเจาะน้ำมันที่อาร์คติกและ shale reservoirs แต่ภายหลังที่นานาชาติดำเนินมาตรการคว่ำบาตรกับรัสเซียในปี 2557 บริษัทของประเทศที่ดำเนินมาตรการคว่ำบาตร (อาทิ ExxonMobil, Eni และ Statoil) ก็ระงับการนำเข้าเทคโนโลยีและเงินทุนสำหรับพัฒนาแหล่งน้ำมันข้างต้นของรัสเซีย แต่ก็ไม่เป็นอุปสรรคต่อการขุดเจาะน้ำมันในบริเวณดังกล่าวเนื่องจากการขุดเจาะน้ำมันเพื่อใช้ ปย. จะเริ่มประมาณ ปี ค.ศ. 2020 – 2024

จากข้อมูลของกระทรวงพลังงานรัสเซีย ในปี ค.ศ. 2015 รัสเซียส่งออกน้ำมัน 238 ล้านตัน ซึ่งมากกว่าปี ค.ศ. 2014 กว่า 7.5% รัสเซียส่งออกน้ำมันไปที่ภูมิภาคยุโรป (อาทิ เยอรมนี เนเธอร์แลนด์ เบลารุส และโปแลนด์) เท่ากับ 72 % ของปริมาณน้ำมันที่ส่งออกทั้งหมดและส่งออกร้อยละ 26 ไปภูมิภาคเอเชีย ส่วนที่เหลือส่งออกไปทวีปอเมริกาเหนือและละตินอเมริกา โดยรัสเซียเริ่มให้ความสนใจตลาดเอเชียที่มีความต้องการน้ำมันสูงและรัสเซียต้องการเพิ่มปริมาณการส่งออกน้ำมันและก๊าซธรรมชาติไปทวีปเอเชียเป็น 2 เท่า ภายในปี ค.ศ. 2035 Bloomburg รายงานว่า ในปี ค.ศ. 2015 ได้รัสเซียกลายเป็นผู้ส่งออกน้ำมันรายใหญ่ที่สุดของจีนแทนที่ซาอุดิอาระเบีย

ส่วนใหญ่อุตสาหกรรมน้ำมันของรัสเซียเป็นของเอกชนรัสเซีย โดยมีการถ่ายโอนกิจการผลิตและขุดเจาะน้ำมันจากรัฐไปสู่เอกชนหลังสหภาพเวียตล่มสลาย แต่บริษัทของรัฐบาลเริ่มซื้อกิจการบางส่วนกลับคืนมาบ้าง ในปัจจุบันรัฐบาลรัสเซียควบคุมกว่า 50 % ของการผลิตน้ำมันในรัสเซีย และแม้ว่าราคาน้ำมันในตลาดโลกจะลดลง แต่กระทรวงพลังงานของรัสเซียยังยืนยันว่ารัสเซียจะไม่ลดปริมาณการผลิตน้ำมันลง เนื่องจากในปัจจุบันตลาดโลกยังมีความต้องการน้ำมันสูงมาก และรัสเซียถือเป็นหนึ่งในประเทศที่มีต้นทุนการผลิตน้ำมันที่ต่ำที่สุดในโลก ในปี ค.ศ. 2015 รัฐบาลรัสเซีย ลดอัตราภาษีส่งออกน้ำมันเหลือ 42% จากเดิม 66% ในปี ค.ศ. 2014 ทำให้ปริมาณการขุดเจาะและส่งออกน้ำมันสูงขึ้น

ที่มา : Royal Thai Embassy, Moscow
อ้างอิง : http://th.thaiembassymoscow.com/
มีนาคม 2559

ที่มารูปประกอบ : http://www.manager.co.th/Around/ViewNews.aspx?NewsID=9560000155189&Html=1&TabID=2

03/17/2016กลับหน้าหลัก