สาระน่ารู้

สาระน่ารู้

แผนพัฒนา Digital Economy ของรัสเซีย
รัสเซียได้ออกนโยบายเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจสาขาดิจิทัล เพื่อเสริมสร้างศักยภาพของประชาชนที่เป็นแรงงานฝีมือ และสร้างตลาดสำหรับสินค้าและบริการดังกล่าว...

มาตรการให้สัญชาติเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของรัสเซีย
มาตรการให้สัญชาติเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของรัสเซีย...

การคาดการณ์เศรษฐกิจรัสเซียโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาการค้ารัสเซีย
การคาดการณ์เศรษฐกิจรัสเซียโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาการค้ารัสเซีย  

เมื่อวันที่ 6 เมษายน 2559 นาย Maksim Oreshkin  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาการค้ารัสเซีย  ได้ออกมาแถลงการคาดการณ์เกี่ยวกับสถานการณ์ เศรษฐก...

เอกอัครราชทูตมอลโดวาประจำกรุงมอสโกชี้โอกาสของผู้ประกอบการไทยในมอลโดวา
              เอกอัครราชทูตมอลโดวาประจำกรุงมอสโกชี้โอกาสของผู้ประกอบการไทยในมอลโดวา
มอลโดวาเป็นประเทศที่ไม่มีทางออกสู่ทะเลและพึ่งพาอุตสาหกรรมการเกษตรจากการส่งออกผลไม้ ผักและไ...

โอกาสทางเศรษฐกิจของอุตสหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับในอาร์เมเนีย
โอกาสทางเศรษฐกิจของอุตสหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับในอาร์เมเนีย

จากสถิติทั้งไทยและอาร๋เมเนียมีมูลค่าการค้าอัญมณีและเครื่องประดับระหว่างกันมากที่สุด ที่ผ่านมานักธุรกิจของไทยได้เข้าร่วมนิทรรศการแสดงอัญมณีสำคัญของอาร์เมเนียคือ งาน Armenia ...

แนวโน้มเศรษฐกิจรัสเซียในปี 2560
แนวโน้มเศรษฐกิจรัสเซียในปี 2560 ในช่วงต้นปีที่ผ่านมานักวิชาการของรัสเซีย ธนาคารกลางของรัสเซียและองค์การระหว่างประเทศยังไม่ได้เปลี่ยนแปลงการคาดการณ์เศรษฐกิจรัสเซียและเศรษฐกิจโลกมากนัก โดย IMF คาดการณ์ว่าเศรษฐกิจ โลกจะโตขึ้น 3.4 %และ OECD ได้เปลี่ย...

Exploring Economic Opportunities in the Eurasian Economic Union
...

ข้อมูลเกี่ยวกับ Eurasian Economic Integration: Facts and Figures
...

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับน้ำมันดิบของรัสเซีย (Russian Crude Oil) (2)
น้ำมันดิบของรัสเซียมีคุณภาพแตกต่างกันขึ้นอยู่กับแหล่งขุดเจาะ อาทิ น้ำมันดิบ Ural blend ที่มาจากภูมิภาคยูราล-โวลกา และจากภูมิภาคไซบีเรียตะวันตกจะมีคุณภาพที่แตกต่างกัน โดยทั่วไป น้ำมันดิบ Ural blend จะมีปริมาณซัลเฟอร์สูงกว่า น้ำมันดิบ Brent Crude Oil ท...

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับน้ำมันดิบของรัสเซีย (Russian Crude Oil) (1)
แหล่งน้ำมันของรัสเซียส่วนใหญ่อยู่ที่ไซบีเรียตะวันตก (จากพรมแดนที่ติดกับคาซัคสถาน ถึงมหาสมุทรอาร์คติก) และยูราล-โวลกา ในภาคกลางและทางตะวันตกของประเทศนอกจากนี้ รัสเซียเริ่มขยายการผลิตน้ำมันไปที่ไซบีเรียตะวันออก (Vankor field) ภูมิภาคตะว...


Pages: 1 2 Next