คำถามยอดฮิต

เหตุผลใดที่ควรลงทุนในรัสเซีย

1.

ทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณ์มากที่สุดประเทศหนึ่งของโลก

  • ผลิตน้ำมันและก๊าซร้อยละ 20 ของการผลิตโลก (ลำดับ 2 รองจากซาอุดิอาระเบีย) มีปริมาณสำรองร้อยละ 35 ของปริมาณน้ำมันโลก
  • ปริมาณสำรองแร่เหล็กร้อยละ 32 นิเกิลร้อยละ 31 ถ่านหินร้อยละ 29 ดีบุกร้อยละ 27 แร่ธาตุอื่นๆ ระหว่างร้อยละ 10 – 25
  • ทรัพยากรป่าไม้ในเขตไซบีเรีย คิดเป็น 1 ใน 5 ของพื้นที่ป่าไม้โลก โดยเฉพาะต้นสน (Conifers)

2.

มีความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจจากการผลิตและส่งออกน้ำมันและก๊าซ มีทุนสำรอง 250 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ สูงเป็นลำดับที่ 4 ของโลก รองจากจีน ญี่ปุ่น และไต้หวัน

3.

มีเทคโนโลยีระดับสูงและการวิจัยที่ก้าวหน้าแต่ยังด้อยในการประยุกต์เชิงพาณิชย์ ซึ่งเป็นข้อดีที่ทำให้เทคโนโลยีระดับสูงยังคงมีราคาถูก

4.

ประชากรมีคุณภาพ มีนักวิทยาศาสตร์และวิศวกรจำนวนมาก มีอัตราการรู้หนังสือร้อยละ 99 มีแรงงาน 71 ล้านคน

5.

เป็นตลาดใหม่ที่ใหญ่ และการดำเนินธุรกิจยังไม่เป็นสากล

  • ประชากร 143 ล้านคน มีรายได้ต่อหัว 5,500 ดอลลาร์สหรัฐฯ/ปี
  • บริษัทในความควบคุมดูแลของรัฐ สูงถึงร้อยละ 40
  • นักท่องเที่ยวรัสเซียมาไทยปีละ 120,000 คน

6.

มีแหล่งท่องเที่ยวทางศิลปวัฒนธรรมที่สวยงาม

7.

ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา เศรษฐกิจรัสเซียขยายตัวเฉลี่ยกว่าร้อยละ 6 ต่อปี ทำให้ชาวรัสเซียในปัจจุบันมีกำลังซื้อเพิ่มขึ้น ส่งผลให้รัสเซียเป็นประเทศที่มีศักยภาพด้านการลงทุนที่น่าสนใจ

02/09/2015กลับหน้าหลัก