ประชาสัมพันธ์งานแสดงสินค้าในพื้นที่

งาน International Industrial Trade Fair “INNOPROM” ณ เมืองเยคาทีรินเบิร์ก ระหว่างวันที่ 10 -13 กรกฎาคม 2560

งาน International Industrial Trade Fair “INNOPROM” ณ เมืองเยคาทีรินเบิร์ก ระหว่างวันที่ 10 -13 กรกฎาคม 2560 งาน International Industrial Trade Fair “INNOPROM” ณ เมืองเยคาทีรินเบิร์ก ระหว่างวันที่ 10 -13 กรกฎาคม 2560

งาน International Industrial Trade Fair “INNOPROM” จัดโดยการสนับสนุนของกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้ารัสเซีย  INNOPROM เป็นงานแสดงอุตสาหกรรมและการค้าหลักของรัสเซีย ในปี ค.ศ. 2016 มีเอกชนเข้าร่วมประมาณ 600 บริษัท จาก 95 ประเทศ และมีผู้เข้าร่วมงานประมาณ 52,000 คน และมีการแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับหัวข้อต่างๆ อาทิ ระบบอัตโนมัติในอุสาหกรรม อุตสาหกรรมเครื่องกล เทคโนโลยีสำหรับเมือง เทคโนโลยีพลังงาน และเทคโนโลยีและอุปกรณ์สำหรับแปรรูปวัตถุดิบ นอกจากนี้ จะมีบริษัทอุตสาหกรรมต่างชาติเข้าร่วมงาน เช่น บริษัท Robotics บริษัท Koka บริษัท Robotics บริษัท Rostech บริษัท Yamazaki บริษัท Mazak บริษัท Rittal และ บริษัท Dupont เป็นต้น  นอกจากนี้ยังมีผู้บริหารโรงงงานจากนานาประเทศเข้าร่วม  

ผู้สนใจสามารถสืบค้นข้อฒุลได้ที่ http://www.innoprom.com/en/

03/06/2017กลับหน้าหลัก