กิจกรรมสำหรับนักธุรกิจ

งาน Eurasian Orthopedic Forum Moscow 2017 ณ กรุงมอสโก

การจัดงาน Eurasian Orthopedic Forum Moscow 2017 ณ กรุงมอสโก ระหว่าง วันที่ 29 - 30 มิถุนายน 2560 จัดขึ้นโดย  Association of Trauma and Orthopedic surgeons of Russia Association of Trauma and Orthopedic surgeons of Moscow, Central Institute of Traumatology and Orthopedics named after NN. Priorov, Main Military Medical Administration กระทรวงกลาโหม และ Main Military Clinical Hospital named after Academician after N.N. Burdenko โดยการสนับสนุนของกระทรวงสาธารณสุขรัสเซีย งานดังกล่าวจะเป็นการประชุมและเวทีแลกแปลี่ยนความรู้เกี่ยวกับวิทยาการและเทคโนโลยีศัลยกรรมกระดูก และการรักษาบาดแผล รวมทั้งการเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างสถาบันวิจัยและศูนย์การแพทย์ของประเทศต่างๆ โดยผู้จัดคาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมงานดังกล่าวกว่า 3,000 คน จาก รัสเซีย ปท. กลุ่ม CIS จีน อินเดีย สิงคโปร์ เอเชีย และ ยุโรป  

ผู้สนใจสามารถค้นรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://eoforum.ru/en

03/02/2017กลับหน้าหลัก