กิจกรรมสำหรับนักธุรกิจ

ธนาคารกสิกรไทยและธนาคาร **VTB ลงนาม MOU ว่าด้วยความร่วมมือระหว่างกัน ในงาน St. Petersburg International Economic Forum (SPIEF 2016)*

เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2559 นายบัณฑูร ล่ำซำ ประธานกรรมการธนาคารกสิกรไทย และนาย Vasily Titov, First Deputy President and Chairman of VTB Management Board ร่วมลงนาม MOU ความร่วมมือระหว่างธนาคารกสิกรไทยและ ธนาคาร VTB ของรัสเซียในงาน St. Petersburg International Economic Forum (SPIEF 2016) โดย MOU เป็นกลไกพัฒนาความร่วมมือด้านการธนาคารในรูปแบบของ Partnership เพื่ออำนวยความสะดวกในการทำธุรกรรมทางการเงินของนักธุรกิจไทยและรัสเซียในการทำการค้าและการลงทุนในต่างประเทศ โดยครอบคลุมความร่วมมือทั้งหมด 4 ด้าน คือ

  1. การขยายช่องทางและพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการให้แก่ลูกค้าผ่านเครือข่ายของทั้งสองธนาคาร และกิจการจับคู่ธุรกิจ (Network Extension and Business Matching)
  2. การแลกเปลี่ยนข้อมูลในเรื่องข้อมูลสถิติทางเศรษฐกิจการค้าและการลงทุน และโอกาสทางการลงทุนระดับภูมิภาค (Information Sharing and Advisory)
  3. ความร่วมมือด้านทรัพยากรบุคคล เพื่อในการทำงานร่วมกันของทั้งสองธนาคารมีความใกล้ชิดและมีประสิทธิภาพมากขึ้น (Human Resource Collaboration and Staff Exchange)
  4. การแนะนำและส่งต่อลูกค้าระหว่างกัน (Customer Referral and Support Channel)

เการจัดทำ MOU ดังกล่าวเป็นการส่งเสริมบทบาทของเอกชนไทยในรัสเซียและสหภาพศุลกากรยูเรเชีย ตลอดจนเน้นย้ำบทบาทของไทยในการเป็นสะพานที่เชื่อมรัสเซียและ EAEU สู่อาเซียน นอกจากนี้ยังเป็นการส่งเสริมนโยบายของรัฐบาลในการเสริมสร้างความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและเพิ่มมูลค่าการค้าระหว่างสองประเทศ โดยธนาคาร VTB มีความน่าเชื่อถือและใหญ่เป็นอันดับที่ 2 ของรัสเซียและมีประสบการณ์ในการบริการธุรกรรมระหว่างประเทศ ปัจจุบันมีสาขาอยู่ที่เมืองสำคัญทางการเงินโลก อาทิ กรุงลอนดอน สิงคโปร์ และดูไบ

06/22/2016กลับหน้าหลัก