กิจกรรมสำหรับนักธุรกิจ

ประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมกิจกรรม ที่ สอท. จะจัดในพื้นที่

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมอสโก ส่งเสริมการส่งออกสินค้าเกษตรและอาหารของไทยในรัสเซีย
เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2557 นาวาตรีอิทธิ ดิษฐบรรจง เอกอัครราชทูต ณ กรุงมอสโก และนางนันทวัลย์ ศกุนตนาค อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ได้พบปะกับผู้ประกอบการไทยสาขาสินค้าอาหารและเกษตร 24 ราย ในงาน World Food Moscow 2014...

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมอสโก จัดกิจกรรมส่งเสริมอาหารไทยในรัสเซียภายใต้นโนบายครัวไทยสู่โลก
เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2557 นาวาตรี อิทธิ ดิษฐบรรจง เอกอัครราชทูต ณ กรุงมอสโก ได้เป็นประธานเปิดงานเลี้ยงรับรองเทศกาลอาหารไทยในรัสเซีย 2014 ณ ห้องอาหาร The Park โรงแรม Ararat Park Hyatt Moscow ...

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมอสโก จัดงาน Thai Festival in Moscow 2014 เป็นครั้งแรกในกรุงมอสโก
นาวาตรีอิทธิ ดิษฐบรรจง เอกอัครราชทูต ณ กรุงมอสโก ร่วมกับ ดร. ผุสดี ตามไท รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และนาย Sergey E. Cheremin, Miinister, Head of Department for External Economic and International Relations ของรัฐบาลกรุงมอสโก...

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมอสโก กระชับความร่วมมือการค้าไทย – รัสเซีย
เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2557 นาย Gospodarev Alexey, อธิบดีกรม Foreign Economic Relations Department กระทรวงอุตสาหกรรมและการค้ารัสเซีย ได้เข้าเยี่ยมคารวะและหารือข้อราชการกับนาวาตรีอิทธิ ดิษฐบรรจง เอกอัครราชทูต ณ กรุงมอสโก ...


Pages: 1