กิจกรรมสำหรับนักธุรกิจ

กิจกรรมสำหรับนักธุรกิจ

สาระน่ารู้เกี่ยวกับงาน St. Petersburg International Economic Forum (SPIEF)
สาระน่ารู้เกี่ยวกับงาน St. Petersburg International Economic Forum  (SPIEF)

ในปี 2560 งาน SPIEF จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 1 - 3 มิถุนายน 2559 ณ นครเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก โดยเน้นการหารือ และการเสวนาในหัวข้อการรวมตัวทาง เศรษฐ...

งาน International Industrial Trade Fair “INNOPROM” ณ เมืองเยคาทีรินเบิร์ก ระหว่างวันที่ 10 -13 กรกฎาคม 2560
งาน International Industrial Trade Fair “INNOPROM” ณ เมืองเยคาทีรินเบิร์ก ระหว่างวันที่ 10 -13 กรกฎาคม 2560 ...

งาน Eurasian Orthopedic Forum Moscow 2017 ณ กรุงมอสโก
การจัดงาน Eurasian Orthopedic Forum Moscow 2017 ณ กรุงมอสโก ระหว่าง วันที่ 29 - 30 มิถุนายน 2560

ผู้สนใจสามารถค้นรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
http://eoforum.ru/en...

*สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมอสโก สนับสนุนการกลับมาของการบินไทยในรัสเซีย *
เมื่อวันที่ 15 ธ.ค. 2559 นายเกรียงศักดิ์ กิตติชัยเสรี เอกอัครราชทูต ณ กรุงมอสโก ได้เข้าร่วมงานเปิดเคาท์เตอร์เช็คอินของการบินไทย ณ ท่าอากาศยาน Domodedovo กรุงมอสโก พร้อมกับ Mr. Bryan Banston  ผู้อำนวยการใหญ่ฝ่ายขาย บมจ. การบินไทย และ Mr. Igo...

สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงมอสโก สำนักงานการค้าต่างประเทศ และกระทรวงพาณิชย์ นำเอกชนไทยบุกตลาดตะวันออกไกลของรัสเซีย
สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงมอสโก สำนักงานการค้าต่างประเทศ และกระทรวงพาณิชย์ นำเอกชนไทยบุกตลาดตะวันออกไกลของรัสเซีย ...

งานแถลงข่าวกิจกรรมภายใต้โครงการ “September 2016: Spotlight on Thailand”
เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2559  สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมอสโก พร้อมทีมประเทศไทย ได้จัด                    งานแถลงข่าวการจัดกิจกรรมภายใต้โครงการ...

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมอสโกจัดกิจกรรมสาธิตการแกะสลักภายใต้โครงการเสริมสร้างศักยภาพผู้ปรุงอาหารไทยในรัสเซีย
ในวันที่ 16 สิงหาคม 2559 สถานเอกอัครราชทูตฯ ร่วมกับ Moscow Culinary Association ได้จัดกิจกรรมสาธิตการแกะสลักผักและผลไม้แก่ผู้ปรุงอาหารชาวรัสเซียจากภัตตาคารชั้นนำของรัสเซีย และผู้แทนภาคเอกชนที่ผลิตและนำเข้าอุปกรณ์เครื่องครัวของรัสเซีย จำนวน 11 ราย&nbs...

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมอสโกร่วมกับทีมประเทศไทยจัดกิจกรรมสาธิตการทำอาหารภายใต้โครงการเสริมสร้างศักยภาพผู้ปรุงอาหารไทยในรัสเซีย
ระหว่างวันที่ 15 – 19 สิงหาคม 2559 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมอสโก ร่วมกับสำนักงานส่งเสริมการค้าต่างประเทศ ณ กรุงมอสโก และสำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ณ กรุงมอสโกจัดโครงการเสริมสร้างศักยภาพผู้ปรุงอาหารไทยในรัสเซีย Train the Trainers ตามนโยบ...

ธนาคารกสิกรไทยและธนาคาร **VTB ลงนาม MOU ว่าด้วยความร่วมมือระหว่างกัน ในงาน St. Petersburg International Economic Forum (SPIEF 2016)*
เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2559 นายบัณฑูร ล่ำซำ ประธานกรรมการธนาคารกสิกรไทย
และนาย Vasily Titov, First Deputy President and Chairman of VTB Management
Board ร่วมลงนาม MOU ความร่วมมือระหว่างธนาคารกสิกรไทยและ ธนาคาร VTB
ของรัสเซียในงาน S...

ทีมประเทศไทยร่วมเปิดศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมไทยที่มหาวิทยาลัย Linguistics University of Nizhny Novgorod และการแสวงหาโอกาสทางธุรกิจในเมือง Nizhny Novgorod
เมื่อวันที่ 18 เมษายน เมษายน 2559 นายเกรียงศักดิ์ กิตติชัยเสรี เอกอัครราชทูต ณ กรุงมอสโก พร้อมผู้แทนทีมประเทศไทยร่วมกับนายบอริส ชิกาเลฟ อธิการบดีมหาวิทยาลัย Linguistics University of Nizhny Novgorod (LUNN) และศาสตราจารย์ ดร. สมคิด เลิศไพฑูรย์...


Pages: 1 2 Next