เกร็ดการทำธุรกิจ

วัฒนธรรมทางธุรกิจ

กฎข้อที่หนึ่ง

การติดต่อธุรกิจกับคนรัสเซียสิ่งที่สำคัญคือต้องทำความเข้าใจกับวัฒนธรรมของคนรัสเซีย กฎข้อแรกที่นักธุรกิจคนใดก็ตามที่กำลังจะเดินทางมาสู่ประเทศรัสเซียจะต้องจำ ก็คือสิ่งที่สำคัญที่สุดของประเทศนี้ กล่าวคือ ผู้คน บ่อยครั้งที่ธุรกิจที่น่าจะประสบความล้มเหลว กลับประสบความสำเร็จได้เพราะความศรัทธาอันแรงกล้าของบุคคลเหล่านั้น และสิ่งที่น่าจะประสบความสำเร็จก็กลับล้มเหลวเพราะขาดพวกเขา จงหาคนหรือกลุ่มคนที่ถูกต้อง แล้วเรื่องทั้งหมดจะลงเอยด้วยดีเอง เรื่องทั้งหมดจะผ่านไปได้ด้วยตัวเอง สิ่งเดียวกันนี้เราสามารถนำมากล่าวถึงการทำธุรกิจในประเทศรัสเซีย กล่าวคือ จงหาผู้ที่จะทำการติดต่อด้วยให้ถูกต้อง แล้วก็ไม่ต้องมีเรื่องกังวลอีกต่อไป และหนึ่งในคุณสมบัติที่สำคัญที่สุดในตัวของผู้ที่จะทำการติดต่อนี้ก็คือ ความต้องการที่จะทำธุรกิจกับคุณ


กฎข้อที่สอง

เราเล่นเกมส์ตามหลากกฎหลายกติกา และนี่คือเรื่องปกติ เป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้ที่จะนำเอารูปแบบหรือกฎเกณฑ์ใด ๆ ของการดำเนินธุรกิจของต่างชาติมาใช้ที่ประเทศรัสเซีย เรามีความจำเป็นที่จะยอมรับและทำความเข้าใจกับมัน แต่ก็ไม่จำเป็นจะต้องเพียรอ่านคู่มือนำเที่ยว แล้วพยายามทำตัวให้เหมือนกับคนรัสเซีย คนรัสเซียคาดหวังที่จะได้พบกับการวางตัว “อย่างเป็นต่างชาติ” ของคุณ สิ่งสำคัญก็คือ คุณควรจะต้องเป็นตัวของตัวเองเมืออยู่ในสถานการณ์เช่นนี้ มีสติในการมองภาพรวมเกี่ยวกับลักษณะเฉพาะของวิถีชีวิตแบบรัสเซีย เพื่อที่จะได้ไม่สร้างความไม่พอใจแก่พวกเขา และเพื่อที่จะได้ไม่อยู่ในสถานะของผู้ไม่พอใจเสียเอง


กฎข้อที่สาม

ซึ่งเป็นข้อที่สำคัญที่สุดสำหรับการเดินทางมาสู่ประเทศรัสเซีย เราไม่สามารถที่จะคาดเดาสถานการณ์ได้ทั้งหมด ดังนั้นสิ่งที่จะช่วยได้ดีที่สุดก็คือการที่เรารู้จักกับใครเป็นการส่วนตัว และการติดต่อสื่อสารที่คนทั้งประเทศใช้ ในที่ ๆ ชาวยุโรปจะต้องใช้การให้บริการทั้งระบบ ที่ประเทศรัสเซียนี้คนเพียงคนเดียวสามารถจัดการกับทุกอย่างได้อย่างไม่ยากนัก


ชาวต่างชาติมากมายที่เคยได้มาเยือนประเทศรัสเซียต่างกลับมาเยือนอีกครั้งแล้วครั้งเล่าเพื่อค้นหาอะไรสักอย่างที่ไม่สามารถหาได้ในโลกของตัวเอง รัสเซียเป็นประเทศที่มีโอกาสรออยู่มากมาย และมีความเป็นไปได้ทางธุรกิจมากกว่าประเทศอื่น ๆ


ตัดตอนเนื้อหาบางส่วนจากบทความเรื่อง ทำธุรกิจกับชาวรัสเซียอย่างไร?
โดย ดร. วีณารัตน์ วรวงษ์ เผยแพร่ใน http://www.meekaorussia.com