รู้จักเรา

สินค้าและอุตสาหกรรมที่เป็นนโยบายเศรษฐกิจในภาพรวม

รัสเซียตั้งเป้าหมายการพัฒนาเศรษฐกิจให้มีความทันสมัยและความหลากหลาย โดยสินค้าและอุตสาหกรรมที่เป็นนโยบายในภาพรวมดังนี้

  1. Energy efficiency: การปรับปรุงประสิทธิภาพและการประหยัดพลังงาน
  2. Nuclear technologies: เสริมสร้างความมั่นใจในภาพรวมและสอดคล้องกับศักยภาพของพลังงานนิวเคลียร์แห่งชาติ รับประกันอุปทานพลังงานราคาถูกในระยะยาว รักษาตำแหน่งความเป็นผู้นำของรัสเซียในตลาดนิวเคลียร์โลก ลดปริมาณการใช่แร่ยูเรเนียม และลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและความเสี่ยงในการแพร่กระจายของนิวเคลียร์
  3. IT and software: พัฒนาประสิทธิภาพระดับสูง ประยุกต์ใช้ระบบคอมพิวเตอร์ เพิ่มประสิทธิภาพและคุณภาพของบริการสารสนเทศ และพัฒนาโครงสร้างสารสนเทศอุตสาหกรรมและสังคมทันสมัย
  4. Space technologies and telecommunications: เพิ่มประสิทธิภาพและคุณภาพของการบริการสารสนเทศ รวมถึงพัฒนาโครงสร้างสารสนเทศในทุกภาคส่วนของเศรษฐกิจประเทศ
  5. Medical technologies and pharmaceuticals: ผลิตยาและอุปกรณ์ทางการแพทย์ในรัสเซียให้มากที่สุด พัฒนาและผลิตนวัตกรรมทางการแพทย์ และขยายผู้ผลิตไปยังตลาดใหม่
ที่มา http://economy.gov.ru/wps/wcm/connect/a27fe1004d750c86a0d0bdc05beb4f7e/ facts_march2013_f.pdf?MOD=AJPERES