รู้จักเรา

ภาพรวมประเทศ

รู้จักสหพันธรัฐรัสเซีย


ที่ตั้ง

สหพันธรัฐรัสเซีย (Russian Federation) หรือประเทศรัสเซีย ตั้งอยู่ทั้งในทวีปเอเชียตอนเหนือและทวีปยุโรป มีเทือกเขาอูราล (Ural mountains) เป็นพรมแดนธรรมชาติระหว่างทั้งสองทวีป พื้นที่ 2 ใน 3 ของรัสเซียอยู่ในทวีปเอเชีย มีขนาดพื้นที่ 17.08 ล้านตารางกิโลเมตร ซึ่งถือว่าเป็นประเทศที่ใหญ่ที่สุดในโลกตามขนาดพื้นที่ (ใหญ่กว่าประเทศไทยราว 33 เท่า ) ครอบคลุมเขตเวลามาตรฐาน 11 เขต (GMT+2 – GMT+12) โดยมีระยะทางจากด้านตะวันออกจรดด้านตะวันตก 9,000 กิโลเมตร และจากด้านเหนือจรดใต้มีระยะทาง 4,000 กิโลเมตร มีพื้นที่ติดกับมหาสมุทรอาร์กติกและมหาสมุทรแปซิฟิกเหนือ และมีพรมแดนติดต่อกับประเทศต่างๆ ดังนี้

 • ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ
  ติดต่อกับ ประเทศนอร์เวย์ ฟินแลนด์
 • ทิศตะวันตก
  ติดต่อกับ ประเทศโปแลนด์ เอสโตเนีย ลัทเวีย ลิธัวเนีย และเบลารุส
 • ทิศตะวันตกเฉียงใต้
  ติดต่อกับ ประเทศยูเครน
 • ทิศใต้
  ติดต่อกับ ประเทศอาเซอร์ไบจัน จอร์เจีย และคาร์ซัคสถาน
 • ทิศตะวันออกเฉียงใต้
  ติดต่อกับ ประเทศจีน มองโกเลีย และเกาหลีเหนือ
 • ทิศตะวันออก(ทางทะเล)
  ติดต่อกับ ประเทศสหรัฐอเมริกาและญี่ปุ่น


ที่มา: http://www.ezilon.com/

เมืองหลวงของรัสเซีย คือ กรุงมอสโก (Moscow) เป็นศูนย์รวมด้านการค้าและธุรกิจต่างๆ และมีเมืองใหญ่ที่มีความสำคัญด้านต่างๆ อาทิ St Petersburg (ด้านการท่องเที่ยว) Novorossiysk (ด้านการขนส่งทางเรือ ท่าเรือขนาดใหญ่) Yekaterinburg (ด้านการผลิตเหล็กและเหล็กกล้า) Novosibirsk (ด้านศูนย์กลางเทคโนโลยี) และ Khabarovsk (ด้านวิทยาศาสตร์)


ประชากร

ประเทศรัสเซียมีจำนวนประชากรทั้งหมด 143.6 ล้านคน(สถิติเดือนธันวาคม ค.ศ. 2013 ขณะที่ประเทศไทยมีจำนวนประชากร 67.6 ล้านคน) เป็นชาวรัสเซีย ร้อยละ 79.8 ที่เหลือเป็นเชื้อชาติอื่น ๆ อาทิ ตาตาร์ ยูเครน เบลารุส เยอรมัน ยิว อาร์เมเนีย และคาซัคสถาน ความหนาแน่นประชากรเท่ากับ 8.4 คน ต่อตารางกิโลเมตร (อันดับที่ 178 ของโลก) มีสัดส่วนประชากรชาย 46% ประชากรหญิง 54% ภาษาที่ใช้เป็นภาษาราชการคือ ภาษารัสเซียและภาษาราชการอื่นๆในแต่ละสาธารณรัฐย่อย ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาคริสต์นิกาย Russian Orthodox (79%), ศาสนาอิสลาม(5.5%) และอื่นๆ (15.5%) สำหรับเมืองที่มีจำนวนประชากรอาศัยอยู่เกิน 1 ล้านคนได้แก่ Moscow, St Petersburg, Novosibirsk, Yekaterinburg, Nizhny Novgorod, Samara, Kazan, Omsk, Chelyabinsk, Rostov-on-Don, Ufa, Volgograd, Perm, Krasnoyarsk และ Voronezh

การปกครอง

ประเทศรัสเซียมีการปกครองแบบสหพันธรัฐ โดยมีประธานาธิบดี(Vladimir Putin - 7 พฤษภาคม ค.ศ. 2012 ถึงปัจจุบัน ดำรงตำแหน่งสมัยแรก ค.ศ. 2000 – 2008) เป็นประมุขของรัฐและหัวหน้ารัฐบาล และมีนายกรัฐมนตรี(Dmitry Medvedev - 8 พฤษภาคม ค.ศ. 2012 ถึงปัจจุบัน) เป็นหัวหน้าฝ่ายบริหาร แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 8 เขตสหพันธ์(federal districts) ได้แก่ Central, Southern, Northwestern, Far Eastern, Siberian, Urals, Volga และ North Caucasian
โดย แต่ละเขตสหพันธ์แบ่งการปกครองออกเป็นส่วนย่อยดังนี้
 • สาธารณรัฐ (Republics)
 • ดินแดน (Territories - Krais)
 • แคว้น (Provinces - oblast)
 • นครสหพันธ์ (Federal cities)
 • แคว้นปกครองตนเอง (Autonomous oblast)
 • เขตปกครองตนเอง (Autonomous okruge)
สหพันธรัฐประกอบด้วยหน่วยการปกครองรวมทั้งหมด 83 หน่วย แบ่งเป็น 21 สาธารณรัฐ (Republics) 9 เขตการปกครอง (Krais) 46 มณฑล (Oblast) 2 นคร (Federal cities) ได้แก่ Moscow และ St Petersburg ซึ่งมีสถานภาพเดียวกับมณฑล 4 เขตปกครองตนเอง (Autonomous Okrug) และ 1 แคว้นปกครองตนเอง (Autonomous Oblast)
เขตการปกครองของสหพันธรัฐรัสเซีย

1. สาธารณรัฐอะดีเกยา (Adygeya) 
2. สาธารณรัฐบัชคอร์โตสถาน (Bashkortostan) 
3. สาธารณรัฐบูเรียตียา (Buryatia) 
4. สาธารณรัฐอัลไต (Altai) 
5. สาธารณรัฐดาเกสถาน(Dagestan) 
6. สาธารณัฐอินกูเชเตีย (Ingushetia) 
7. สาธารณรัฐคาบาร์ดีโน-บัลคาเรีย (Kabardino-Balkaria) 
8. สาธารณรัฐคัลมืยคียา (Kalmykia) 
9. สาธารณรัฐคาราไช-เชียร์เคสส์ (Karachay-Cherkessia) 
10. สาธารณรัฐคาเรลียา (Kareliya) 
11. สาธาณรัฐโคมิ (Komi) 
12. สาธารณรัฐมารีอิ-เอล (Marii-El) 
13. สาธารณรัฐมอร์โดเวีย (Mordovia) 
14. สาธารณรัฐซาฮา (ยาคูตียา) (Sakha; Yakutia) 
15. สาธารณรัฐนอร์ทออสซีเชีย-อาลาเนีย(North Ossetia-Alania) 
16. สาธารณรัฐตาตาร์สถาน (Tatarstan) 
17. สาธารณรัฐตูวา (Tuva) 
18. สาธารณรัฐอุดมูร์ต (Udmurtia) 
19. สาธารณรัฐฮาคาซียา(Khakassia) 
20. สาธารณรัฐเชชเนีย (Chechnya) 
21. สาธารณรัฐชูวัช (Chuvashia) 
22. ดินแดนอัลไต (Altai) 
23. ดินแดนครัสโนดาร์ (Krasnodar) 
24. ดินแดนครัสโนยาสค์ (Krasnoyarsk) 
25. ดินแดนปรีมอร์สกี(Primorsky) 
26. ดินแดนสตัฟโรปอล (Stavropol) 
27. ดินแดนคาบารอฟสค์ (Khabarovsk) 
28. แคว้นอามูร์ (Amur) 
29. แคว้นอาร์คันเกลสค์ (Arkhangelsk) 
30. แคว้นอัสตราคัน (Astrakhan) 
31. แคว้นเบลโกรอด (Belgorod) 
32. แคว้นบรีอันสค์ (Bryansk) 
33. แคว้นวลาดีมีร์ (Vladimir) 
34. แคว้นวอลโกกราด (Volgograd) 
35. แคว้นโวลอกดา(Vologda) 
36. แคว้นโวโรเนช (Voronezh) 
37. แคว้นอีวาโนโว (Ivanovo) 
38. แคว้นอีคุตคส์ (Irkutsk) 
39. แคว้นคาลินินกราด (Kaliningrad) 
40. แคว้นคาลูกา (Kaluga) 
41. แคว้นเคเมโรโว (Kemerovo) 
43. แคว้นคีรอฟ (Kirov) 

44. แคว้นโคสโตมา (Kostroma) 
45. แคว้นคูร์กัน (Kurgan) 
46. แคว้นครุสค์ (Kursk) 
47. แคว้นเลนินกราด (Leningrad) 
48. แคว้นลีเปตสค์ (Lipetsk) 
49. แคว้นมากาดาน (Magadan) 
50. แคว้นมอสโก (Moscow) 
51. แคว้นมูร์มันสค์ (Murmansk) 
52. แคว้นนิจนีนอฟโกรอด (Nizhny Novgorod) 
53. แคว้นนอฟโกรอด (Novgorod) 
54. แคว้นโนโวซีบีสค์ (Novosibirsk) 
55. แคว้นออมสค์ (Omsk) 
56. แคว้นโอเรนบุร์ก (Orenburg) 
57. แคว้นโอริออล (Oryol) 
58. แคว้นเปนซา (Penza) 
59. แคว้นปัสคอฟ (Pskov) 
60. แคว้นรอสตอฟ (Rostov) 
61. แคว้นรีซาน (Ryazan) 
62. แคว้นซามารา (Samara) 
63. แคว้นซาราตอฟ (Saratov) 
64. แคว้นซาคาลิน (Sakhalin) 
65. แคว้นสเวียร์ดอฟสค์ (Sverdlovsk) 
66. แคว้นสโมเลนสค์ (Smolensk) 
67. แคว้นตัมบอฟ (Tambov) 
68. แคว้นตเวียร์ (Tver) 
69. แคว้นตอมสค์ (Tomsk) 
70. แคว้นตูลา (Тula) 
71. แคว้นตูย์เมน (Tyumen) 
72. แคว้นอูลยานอฟสค์ (Ulyanovsk) 
73. แคว้นเชเลียบินสค์ (Chelyabinsk) 
74. แคว้นชีตา (Chita) 
75. แคว้นยาโรสลัฟล์ (Yaroslavl) 
76. นครสหพันธ์มอสโก (Moscow) 
77. นครสหพันธ์เซนต์ปีเตอร์เบิร์ก (St. Petersburg) 
78. แคว้นปกครองตนเองยิว (เยฟเรสกายา) (Jewish) 
79. เขตปกตรองตนเองอะกิน-บูเรียต (Aga Buryatia) 
80. เขตปกครองตนเองเนเนสต์ (Nenetsia) 
81. เขตปกครองตนเองอุสต์-ออร์ดินสกีบูเรียต (Ust-Orda Buryatia) 
82. เขตปกครองตนเองฮันดี-มันซี (Khantia-Mansia) 
83. เขตปกครองตนเองซูคอตตา (Chukotka)
84. เขตปกครองตนเองยามาโล-เนเนสต์ (Yamalia) 
85. ดินแดนเปียร์ม (Perm) 
ที่มา: Royal Thai Embassy, Moscow, สำนักงานนโยบายยุทธศาสตร์การค้า ,Doing Business in Russia 2014 โดย KPMG และ Russian Federation Facts and Figures May 2014

ภูมิอากาศ 

เนื่องจากประเทศรัสเซียเป็นประเทศที่มีอาณาเขตกว้างใหญ่ ครอบคลุมหลายเขตภูมิอากาศ จึงทำให้มีความหลากหลายของสภาพธรรมชาติและระบบชีววิทยา ซึ่งพื้นที่ส่วนใหญ่ของประเทศรัสเซียปกคลุมด้วยหิมะประมาณ 5 เดือนในหนึ่งปี และระดับอุณหภูมิของประเทศรัสเซียจะแตกต่างตามพื้นที่ทางภูมิศาสตร์ อุณหภูมิโดยเฉลี่ยทั้งปีของประเทศรัสเซียฝั่งยุโรป ต่ำกว่า 0 องศาเซลเซียส และมีการแบ่งฤดูกาลออกเป็น 4 ฤดู คือ ฤดูหนาว ฤดูใบไม้ผลิ ฤดูร้อน และฤดูใบไม้ร่วง

รายงานสถานการณ์เศรษฐกิจของรัสเซีย ประจำไตรมาสที่ 3 ปี ค.ศ. 2015

1. การคาดการณ์อัตราการเติบโตของ ศก. รัสเซีย ในปี ค.ศ. 2015 ของธนาคารกลางรัสเซีย

จากข้อมูลของธนาคารกลางรัสเซีย GDP ในไตรมาสที่ 2 ลดลง 4.6 % ทำให้การเติบโตของความต้องการผู้บริโภคและมูลค่าการลงทุนน้อยลงกว่าธนาคารฯเคยคาดการณ์ไว้ และคาดว่าช่วงปลายปี ค.ศ. 2015 GDP ของรัสเซียจะลดลงอีกประมาณ 3.9 - 4.4% โดยธนาคารกลางรัสเซียคาดว่าอัตราเงินเฟ้อจะสูงขึ้นกว่า 15. 7% เนื่องจากกิจกรรมทางเศรษฐกิจ ลดลงทั้งทางด้านโครงสร้างเศรษฐกิจ (structural) และด้านวัฎจักรเศรษฐกิจ (cyclical) จะส่งผลกระทบต่อภาพรวมของเศรษฐกิจทำให้รัสเซียได้รายได้จากสินค้าที่ส่งออกน้อยลงแต่ปัจจัยดังกล่าวกลับส่งผลดีต่อภาคการส่งออกในเชิงปริมาณ โดยเมื่อเทียบกับปี 2014 อุปสงค์ในสินค้ารัสเซียเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องประมาณ 4.5 % ในไตรมาสที่ 1 ปี ค.ศ. 2015 และ 2% ในไตรมาสที่ 2 ซึ่งทางการรัสเซียคาดว่าอัตราดังกล่าวจะคงตัวถึงสิ้น ปี ค.ศ. 2015 นอกจากนี้ระหว่าง ม.ค. – มิ.ย. ค.ศ. 2015 รัสเซียเพิ่มจำนวนการผลิต 16.5% และส่งออกน้ำมัน 9.8% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้วนอกจากนี้ แม้ว่า ค่าเงินรูเบิลที่ลดต่ำลงตั้งแต่ปี ค.ศ. 2014

2. การลงทุน

มูลค่าการลงทุนในรัสเซียลดลงเนื่องจากภาวะ ศก. ตกต่ำนักลงทุนมีภาระในการชำระหนี้เพิ่มขึ้นเนื่องจากค่าเงินรูเบิลที่ยังคงต่ำอยู่ในปี ค.ศ. 2015 ทำให้นักลงทุนไม่เชื่อมั่นในตลาดรัสเซียทำให้การสะสมทุนถาวรของนักลงทุน (fixed capital investment) ลดน้อยลง จาก 3.6 % ในไตรมาสที่ 1 เป็น 6.7% ในไตรมาสที่ 2 ซึ่งธนาคารฯ คาดว่ามูลค่าการลงทุนจะยังคงลดลงอยู่ซึ่งปัจจัยดังกล่าวจะส่งผลกระทบต่อการลดกำลังการผลิตของภาคสาธารณูปโภค (การผลิตก๊าซ ไฟฟ้า น้ำ) และอุตสาหกรรมการขนส่งของรัสเซียเพื่อสนับสนุนภาคอุตสาหกรรมด้วย


3. ตลาดแรงงาน

จากข้อมูลของ สนง. สถิติแห่งชาติ (Rosstat) ตลาดแรงงานของรัสเซียได้ปรับตัวให้เข้ากับกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่ลดลงในไตรมาสที่ 2 ของ ปี ค.ศ. 2015 ทำให้มีการลดอัตราค่าจ้างลง (รัฐบาลรัสเซียได้ปรับอัตราค่าจ้างขึ้นต่ำเป็น 5,965 รูเบิล เมื่อ 1 ม.ค.2558) ซึ่งยังไม่สามารถคาดการณ์ได้ว่าจะกระทบต่ออัตราการว่างงานของรัสเซียในอนาคตหรือไม่ ทำให้อัตราการว่างงานของรัสเซียยังคงที่ 5.2% (และอาจช่วยให้อัตราเงินเฟ้อไม่สูงจนเกินไปจากที่หลายฝ่ายคาดการณ์)


4. ปัจจัยทางจากภายนอกประเทศ

จากข้อมูลของธนาคารกลางรัสเซีย ในไตรมาสที่ 1 -2 ของปี ค.ศ. 2015 เศรษฐกิจรัสเซียได้รับผลกระทบจากปัญหาราคาน้ำมัน ก๊าซถ่านหิน และแร่เหล็กที่ตกต่ำทำให้รัสเซียได้รายได้น้อยลงจากการส่งออกประมาณ 85 พันล้านดอลลาร์สหรัฐเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี ค.ศ. 2014 และ แม้ว่าในไตรมาสที่ 3 สถานการณ์เศรษฐกิจโลก โดยเฉพาะสถานการณ์เศรษฐกิจใน ประเทศคู่ค้าสำคัญของรัสเซีย อาทิ สหรัฐฯ และ สหราชอาณาจักร จะฟื้นตัว และค่าเงินสกุลยูโรที่ลดลง จะส่งผลดีแก่เศรษฐกิจของรัสเซียบ้าง แต่คู่ค้าสำคัญของรัสเซียอีกกลุ่มอาทิ ฝรั่งเศส อิตาลี ประเทศในสหภาพยุโรปและประเทศกำลังพัฒนาในภูมิภาคอื่นๆยังมีอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ต่ำซึ่งเป็นผลมาจากภาวะเงินหยวนและวิกฤติเศรษฐกิจของกรีซ ทำให้รัสเซียยังไม่สามารถเพิ่มมูลค้าการค้าระหว่างกันได้มากนัก


5. นโยบายเศรษฐกิจที่สำคัญของรัสเซีย

จากภาวะเศรษฐกิจข้างต้นทำให้รัฐบาลรัสเซียดำเนินนโยบายเพื่อกระตุ้นสถานการณ์เศรษฐกิจภายในประเทศเช่นนโยบายมุ่งสู่เอเชียเพื่อหาคู่ค้าทางเศรษฐกิจรายใหม่ทดแทนกลุ่มประเทศตะวันตกที่รัสเซียกำลังดำเนินการคว่ำบาตรสินค้าการเกษตรนโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยวเพื่อเพิ่มรายได้จาก non oil and gasrevenue และนโยบายส่งเสริมการเพิ่มผลผลิตภายใน ปท.ในหลายสาขาเพื่อลดปริมาณการนำเข้าสินค้าจากต่างประเทศเป็นต้น


Updated

(2 November 2015)

Russia’s Economic Fact Sheet

Key Macroeconomic Indicators

2012

2013

2014

2015

(forecast)

International Reserves of the Russian Federation

23.10.2015, billions of US dollars

374.6

GDP change (%)

5,5

1,3

0,6

- 3.5

GDP per capita (PPP , $)

23501

24120

25247


Equity Indices

Inflation-CPI (%)

6,6

6,5

11.4

15.7

(2 Nov)

Deficit of the federal budget (% of GDP)

0-0,1

0,5

0,5

3

MICEX

14:17

1,730.49

+1.11%


RTS Index

14:17

847.05

+0.18%

MICEX BMI

14:17

1,221.94

+1.09%

Blue chips

14:17

11,431.50

+1.22%

RVI Index

14:17

37.56

+3.19%

Foreign Currency Market


31.10.2015

03.11.2015

US Dollar $

RUB 64.3742

RUB 63.7993

Euro €

RUB 70.7537

RUB 70.3961

Precious Metals

rubles per gram

31.10.2015

Gold Au

2,375.47

Silver Ag

32.74

Platinum Pt

2,057.26

Palladium Pd

1,409.45Trading volumes

02.11.2015 / 14:22:56

, USD


Securities Market

8,675,199,066

shares and fund units

2,652,551,740

corporate bonds

3,254,488,983

OFZ (secondary market)

1,489,369,154

OFZ (primary market)

FX Market

13,511,121,351

Derivatives Market

3,892,515,401

Commodities Market

Total on Moscow Exchange

26,078,835,818

Federal budget expenditures, Russian trillion

12871,11

(20,8%of GDP)

13342,9

(20% of GDP)

13,960 (19% of GDP)

7418,5 bln. Rub.

(9 Sep. 2015)

Export of goods (USD billion)

524,7 (1,6% increase)

526

459,4

(Jan-Nov)

183,6

(Jan-Jun)

(-28,8% )

Import of goods (USD billion)

335,7

344,3

241,9

(Jan-Oct)

87,7

(Jan-Jun)

(-39,5%)

Foreign Trade Turnover(USD billion)

837,2

867,6

793,968

(5,7% decrease)

270,7

(32,6%

decrease)

Foreign direct investments (USD billion)

18666

26118

(39,9% increase)

19

(70% decrease)

2,806

(46,1% decrease)

Unemployment rate (%)

5,5

5,5

5,3

5,2

Average monthly wages in USD

856,5-900

1000-1200

1500

1000

Demography, mln people

143,2

143,5

143,7

146,27

Urals Oil prices, USD/barrel

111

107,9

97,6

53,61

(Jan-Oct)

Poverty rate, %

10,9

11,1

11

16

Average minimum subsistence level, rub/month in Moscow

Per capita

Working-age population

Pensioners

Children

9747

10998

6752

8424

10965

12452

7908

9498

12542

14330

8915

10683

15141

17296

10670

13080

(22 Sep 2015)

Tourist flow to Russia (million people)

21,7

(13% increase)

32

32,4

+16 %

(1Q 2015)

Capital outflow(billion USD)

65

70

151,5

85


ข้อมูลเศรษฐกิจและดัชนีชี้วัดที่สำคัญ (2013)

ประเทศรัสเซียมีขนาดเศรษฐกิจขนาดใหญ่เป็นอันดับที่ 9 ของโลก (GDP 2013 [1]) และมีลักษณะเฉพาะที่เรียกว่า high income mixed economy โดยรายได้หลักของประเทศกว่าร้อยละ 60 มาจากภาคพลังงาน เนื่องจากประเทศรัสเซียเป็นหนึ่งในประเทศผู้ส่งออกก๊าซธรรมชาติและน้ำมันดิบรายใหญ่ของโลก

ในปี ค.ศ. 2013 ประเทศรัสเซียมีมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) สูงถึง 2,096.8 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยที่มูลค่าของ GDP นี้คิดเป็น 3.38% ของเศรษฐกิจโลก โดยตั้งแต่ปี ค.ศ. 1989 ถึง 2013 GDP ของประเทศรัสเซียมีมูลค่าเฉลี่ยเท่ากับ 796 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยเพิ่มขึ้นสูงสุดในปี ค.ศ.2013 และลดลงต่ำสุดในปี ค.ศ. 1999 (196 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ)

ด้านอัตราการเจริญเติบโตของ Real GDP อยู่ที่ร้อยละ 1.3 มีอัตราเงินเฟ้อ ร้อยละ 6.5 และอัตราการว่างงาน ร้อยละ 5.6 ซึ่งต่ำกว่าอัตราการว่างงานของกลุ่มสหภาพยุโรป ถึง 2 เท่า

ภาคธุรกิจของรัสเซียขับเคลื่อนจากทั้งภาครัฐและเอกชน โดยถึงแม้ว่าภาคอุตสาหกรรมและภาคเกษตรกรรมส่วนใหญ่จะได้รับการแปรรูปจากรัฐวิสาหกิจเป็นเอกชนในช่วงทศวรรษที่ 90 แล้ว แต่ภาคอุตสาหกรรมพลังงานและการทหารส่วนใหญ่ซึ่งเป็นรายได้หลักของประเทศยังคงเป็นของรัฐ

การที่เศรษฐกิจของประเทศรัสเซียต้องพึ่งพารายได้ส่วนใหญ่จากภาคพลังงาน โดยเฉพาะการส่งออกก๊าซธรรมชาติ (อันดับ 1 ของโลก)[2] และน้ำมันดิบ (อันดับ 2 ของโลก)[3] ประกอบกับการขาดความหลากหลายของภาคอุตสาหกรรมโดยเฉพาะสินค้าอุปโภคบริโภค นับเป็นปัจจัยสำคัญซึ่งทำให้เสถียรภาพทางเศรษฐกิจของรัสเซียมีความไม่แน่นอน โดยรัฐบาลรัสเซียได้กำหนดนโยบายสนับสนุนการลงทุนในภาคอุตสาหกรรมอื่นและอุตสาหกรรมการเกษตร เพื่อสร้างความหลากหลายของระบบเศรษฐกิจและลดการพึ่งพาการนำเข้าสินค้าอาหารจากต่างประเทศ โดยเฉพาะประเทศในแถบตะวันตก แต่ปัจจุบันยังไม่เกิดผลชัดเจน

ทั้งนี้ เมื่อปี ค.ศ. 2008 ประเทศรัสเซียประสบภาวะเศรษฐกิจตกต่ำรุนแรง แต่สามารถฟื้นตัวได้อย่างรวดเร็วภายใน 2 ปีหลังจากนั้น ซึ่งนอกจากประสิทธิภาพการจัดการปัญหาอย่างทันท่วงทีของรัฐบาลที่มีส่วนช่วยให้สถานะเศรษฐกิจของประเทศรัสเซียแข็งแกร่งขึ้นในฐานะประเทศที่มีธุรกิจซึ่งสร้างผลกำไรสูงสุดในโลกและมีอัตราการว่างงานในระดับต่ำมากในเวลาต่อมาแล้ว ราคาน้ำมันในตลาดโลกที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นในขณะนั้นก็มีส่วนช่วยให้เศรษฐกิจรัสเซียฟื้นตัวเร็วขึ้นอีกด้วย

นับตั้งแต่ช่วงต้นปี ค.ศ. 2014 จนถึงปัจจุบัน เศรษฐกิจของประเทศรัสเซียเริ่มประสบปัญหาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะรายได้จากภาคพลังงานลดลงเนื่องจากความตกต่ำของราคาน้ำมันในตลาดโลก และผลกระทบจากมาตรการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจจากสหรัฐอเมริกา สหภาพยุโรป และแคนาดา ซึ่งสืบเนื่องจากการที่ประเทศรัสเซียผนวกรวมดินแดนสาธารณรัฐไครเมียเข้าเป็นส่วนหนึ่งของประเทศรัสเซีย และการห้ามนำเข้าสินค้าเกษตรจากประเทศตะวันตก เพื่อเป็นการตอบโต้มาตรการคว่ำบาตรดังกล่าว ซึ่งผลพวงจากปัญหาเศรษฐกิจดังกล่าวส่งผลกดดันต่อเศรษฐกิจของประเทศรัสเซีย โดยเฉพาะการไหลออกของเงินทุนต่างชาติ (120 – 130 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ) การเพิ่มขึ้นของอัตราเงินเฟ้อ และการอ่อนตัวของค่าเงินรูเบิลต่อสกุลเงินสำคัญลงกว่าร้อยละ 40 โดยในปี ค.ศ. 2014 ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) ของรัสเซียมีมูลค่าลดลงมาอยู่ที่ 2,057.3 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ รายได้มวลรวมประชาชาติต่อหัว (GDP per capita) เท่ากับ 14,316.6 ดอลลาร์สหรัฐ ขณะที่เงินทุนสำรองต่างประเทศ ลดลงมาอยู่ที่ 385.5 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ

ธนาคารโลกได้คาดการณ์เศรษฐกิจของประเทศรัสเซียว่า จะหดตัวอยู่ที่ระดับร้อยละ 2.9 ในปี ค.ศ. 2015 และคาดว่าจะเติบโตร้อยละ 0.1 ในปี ค.ศ. 2016[4] ส่วนในด้านของรัฐบาลและธนาคารกลางประเทศรัสเซียก็ได้คาดการณ์ว่า เศรษฐกิจรัสเซียในปี ค.ศ. 2015 อาจติดลบในช่วง 2 ไตรมาสแรก ในกรณีที่ราคาน้ำมันในตลาดโลกยังคงอยู่ที่ระดับต่ำกว่า 80 ดอลลาร์สหรัฐ ในขณะที่มาตรการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจก็จะยังส่งผลต่อความเชื่อมั่นในการประกอบธุรกิจในรัสเซียต่อไป โดยเฉพาะความสามารถในการเข้าถึงแหล่งเงินกู้ในต่างประเทศของนักธุรกิจรัสเซีย

สำหรับสกุลเงินที่ใช้ทั่วไปคือ รูเบิล อัตราแลกเปลี่ยนเฉลี่ยโดยธนาคารกลางรัสเซีย สิ้นเดือนมกราคม 2015 ในอัตรา 68.73 รูเบิล = 1 ดอลลาร์สหรัฐ และ 77.57 รูเบิล = 1 ยูโร


ตารางแสดงดัชนีชี้วัดเศรษฐกิจที่สำคัญ


2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Production Indicators 
Gross domestic product (GDP), USD billion

1,299.7

1,660.9

1,222.7

1,524.9

1,904.8

2,017.5

2,096.8[1]

GDP change (%), year on year

9

5

-8

5

4

3

1

GDP per capita ($)

9,101.6

11,638.7

8,561.9

10,671.2

13,320.2

14,078.6

14,591.3[2]

Industrial output, change (%), year on year

6.8

0.6

-9.3

8.2

4.7

2.6

0.3

Manufacturing, change (%), year on year

10.5

0.5

-15.2

11.8

6.5

4.1

0.1

Extraction of mineral resources, change (%),

year on year

3.3

0.4

-0.6

3.6

1.9

1.1

1.2

Fixed capital investment, change (%)

year on year

22.7

9.5

-13.5

6.3

10.8

6.6

0.3

Fiscal and Monetary Indicators
Deficit (surplus) of the federal budget,

(% of GDP)

5.4

4.1

-6.0

-3.9

0.8

-0.1

-0.5

Federal budget expenditures, USD billion

243.9

257.7

319.4

332.0

339.3

424.6

407.7

Public debt (% of GDP)

7.2

6.5

8.3

9.0

9.6

10.5

11.3

M2, change (%), end year/end year

43.5

0.8

17.7

31.1

22.3

11.9

14.6

Inflation (CPI), change (%), at year end

11.9

13.3

8.8

8.8

6.1

6.6

6.5

GDP deflator

113.9

118.0

102.0

114.2

115.2

107.4

106.5

Producer price index (PPI), (%), at year end

25.1

-7.0

13.9

16.7

12.0

5.1

3.7

Nominal exchange rate, average, RUB/USD

25.58

24.85

31.75

30.37

29.39

31.09

31.84

Real effective exchange rate, change (%)

year on year

4.2

5.1

-5.6

9.6

4.7

2.4

1.2

Reserve Fund, USD billion, at the end of period

125.2

137.1

60.5

25.4

25.2

62.1

87.4

National Wealth Fund, USD billion,

at the end of the period

32.00

88.0

91.6

88.4

86.8

88.6

88.6

Reserves (including gold), USD billion,

at the end of the period

478.8

426.3

439.5

479.4

498.6

537.6

509.6

Balance of Payment Indicators
Trade balance, USD billion

123.5

177.6

113.2

147.0

196.3

192.3

177.3

Share of energy resources in export of goods, %

64.2

68.8

66.7

68.0

70.0

70.2

70.6

Current account, USD billion

71.3

103.9

50.4

67.5

97.3

72.0

33.0

Export of goods, USD billion

346.5

466.3

297.2

392.7

515.4

528.0

523.3

Import of goods, USD billion

223.1

288.7

183.9

245.7

318.6

335.7

344.3

Gross foreign direct investments, USD billion

57.0

74.8

36.6

43.1

55.1

50.6

83.6

Average export price of Russian crude oil, USD/bbl

69.4

94.4

61.1

78.2

109.3

110.5

107.9

Financial Markets Indicators
Weighted average corporate loan rate, %

10.0

12.2

15.3

10.8

8.5

9.1

9.5

CBR refinancing rate, %, at the end of the period

10.0

13.0

8.75

7.75

8.0

8.25

8.25

Assets of Russian Banking System, USD billion

821

953

975

1 108

1 293

1 578

1 805

Stock market index (RTS, in RUB, at the end of the period)

2.291

632

1.445

1.770

1.382

1.527

1.443

Income, Poverty, and Labour Market
Real disposable income, change (%),

year on year

12.1

2.4

3.0

5.9

0.5

4.6

3.3

Average wages in USD

531.4

695.8

587.0

689.9

795.1

856.5

940.9

Unemployment rate, %

6.0

6.2

8.3

7.3

6.5

5.5

5.5


อุตสาหกรรมหลักที่เป็นแหล่งรายได้ของประเทศรัสเซีย ได้แก่ ถ่านหิน น้ำมัน ก๊าซธรรมชาติ เหล็ก เคมีภัณฑ์ สินค้าส่งออกที่สำคัญ คือ น้ำมัน ก๊าซธรรมชาติ ไม้ เหล็ก เคมีภัณฑ์ อุตสาหกรรม ตลาดส่งออกที่สำคัญ คือ เนเธอร์แลนด์ เยอรมนี อิตาลี จีน ยูเครน ตุรกี สวิตเซอร์แลนด์ สำหรับสินค้านำเข้าที่สำคัญ คือ เครื่องมือ เครื่องจักร สินค้าอุปโภคบริโภค ยา เนื้อสัตว์ น้ำตาล สินค้าโลหะกึ่งสำเร็จรูป โดยมีตลาดนำเข้าที่สำคัญ คือ เยอรมนี ยูเครน จีน ญี่ปุ่น เบลารุส สหรัฐฯ อิตาลี เกาหลีใต้
ตารางแสดงสถิติการค้าระหว่างไทย – รัสเซีย

มูลค่า:ล้านดอลลาห์สหรัฐ

ปี

ปริมาณการค้ารวม

ส่งออก

นำเข้า

ดุลการค้า

มูลค่า

สัดส่วน

%∆

มูลค่า

%∆

มูลค่า

%∆

2008

3,821.52

1.07

77.41

959.11

55.64

2,862.41

86.13

-1,903.30

2009

2,097.65

0.73

-45.1

405.69

-57.7

1,692.17

-40.88

-1,286.48

2010

3,995.84

1.06

90.47

771.13

90.08

3,224.71

90.57

-2,453.59

2011

5,668.51

1.26

41.86

1,149.51

49.07

4,518.47

40.14

-3,368.48

2012

5,189.01

1.08

-8.46

1,132.82

-1.45

4,056.19

-10.24

-2,923.37

2013

4,693.33

0.98

-9.55

1,163.82

2.74

3,529.50

-12.98

-2365.68

2014

4,913.64

1.08

4.69

1,205.18

3.55

3,708.46

5.07

-2503.27 


ที่มา: ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สํานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ โดยความร่วมมือจากกรมศุลกากร
(http://www.dtn.go.th/filesupload/files/country/cis/Russia_2Sheets13.pdf)

ตารางแสดงสถิติการส่งสินค้าออกของไทยไปรัสเซีย

อันดับ

ชื่อสินค้า

มูลค่า:ล้านเดอลลาห์สหรัฐฯ

%∆

2008

2009

2010

2011

2012

2012

(ม.ค.-ก.ย.)

2013

(ม.ค.-ก.ย.)

13/12

(ม.ค.-ก.ย.)

1

รถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ

308.8

36.2

213.7

393.9

410.2

357.4

254.5

-28.79

2

เครื่องใช้ไฟฟ้าและส่วนประกอบอื่น ๆ

1.4

8.8

45.7

50.3

62.9

42.4

52.5

23.81

3

เม็ดพลาสติก

31.2

16.3

28.9

53.3

68.8

43.1

46.0

6.95

4

ผลไม้กระป๋องและแปรรูป

42.5

22.9

41.8

55.3

43.9

30.8

42.0

36.32

5

อัญมณีและเครื่องประดับ

41.7

18.4

24.0

28.8

25.2

17.6

38.0

115.61

6

เตาอบไมโครเวฟและเครื่องใช้ไฟฟ้า

43.7

17.2

30.2

28.8

38.3

27.5

37.1

35.19

7

ยางพารา

10.7

5.4

18.8

22.6

36.1

24.7

33.6

36.22

8

เครื่องรับวิทยุโทรทัศน์และส่วนประกอบ

105.9

25.5

22.4

32.3

41.4

29.6

30.1

1.72

9

เครื่องจักรกลและส่วนประกอบ

4.7

16.3

15.5

12.4

29.1

22.2

28.6

29.03

10

อาหารทะเลกระป๋องและแปรรูป

29.3

16.6

24.5

26.8

27.6

22.1

28.5

29.10

รวม10รายการ

659.9

163.6

465.4

704.5

783.5

617.3

591.0

-4.26

อื่นๆ

299.2

242.1

305.8

445.0

349.3

259.2

297.2

14.67

รวมทั้งสิ้น

959.1

405.7

771.1

1,149.5

1,132.8

876.5

888.2

1.34 


ที่มา: ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สํานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ โดยความร่วมมือจากกรมศุลกากร
(http://www.dtn.go.th/filesupload/files/country/cis/Russia_2Sheets13.pdf)

ตารางแสดงสถิติการนำเข้าสินค้าของไทยจากรัสเซีย

อันดับ

ชื่อสินค้า

มูลค่า:ล้านเดอลล่าห์สหรัฐฯ

%∆

2008

2009

2010

2011

2012

2012

(ม.ค.-ก.ย.)

2013

(ม.ค.-ก.ย.)

13/12

(ม.ค.-ก.ย.)

1

น้ำมันดิบ

825.6

325.9

1,619.0

2,602.5

1,985.2

1,652.6

1,250.4

-24.34

2

เหล็ก เหล็กกล้าและผลิตภัณฑ์

1,040.7

793.5

938.2

1,210.5

1,184.4

968.1

454.9

-53.01

3

ปุ๋ย และยากำจัดศัตรูพืช

และสัตว์

225.0

95.5

229.9

366.3

459.3

384.1

409.1

6.51

4

เครื่องเพชรพลอย อัญมณี

เงินแท่งและทองคำ

63.0

0.9

8.0

17.4

18.3

10.0

219.8

2,106.25

5

สินแร่โลหะอื่นๆเศษโลหะ

และผลิตภัณฑ์

220.6

55.1

76.1

65.2

126.6

90.0

77.1

-14.25

6

พืชและผลิตภัณฑ์จากพืช

23.5

17.1

56.9

56.6

59.2

46.3

47.2

1.97

7

สัตว์น้ำสด แช่เย็น แช่แข็ง

แปรรูป และกึ่งแปรรูป

17.8

28.4

20.5

45.7

42.7

31.1

19.9

-36.13

8

แร่และผลิตภัณฑ์จากแร่

23.9

31.6

26.8

30.1

22.8

18.4

15.6

-14.90

9

เยื่อกระดาษและ

เศษกระดาษ

6.4

5.3

30.0

19.4

10.0

8.3

7.6

-7.66

10

กระดาษและผลิตภัณฑ์

กระดาษ

5.5

7.4

6.9

7.5

5.9

4.2

7.0

66.35

รวม10รายการ

2,452.0

1,360.7

3,012.2

4,421.3

3,914.5

3,213.0

2,508.7

-21.92

อื่นๆ

410.4

331.5

212.5

97.7

141.7

133.7

22.7

-83.04

รวมทั้งสิ้น

2,862.4

1,692.2

3,224.7

4,519.0

4,056.2

3,346.6

2,531.4

-24.36 


ที่มา: ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สํานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ โดยความร่วมมือจากกรมศุลกากร
http://www.dtn.go.th/filesupload/files/country/cis/Russia_2Sheets13.pdf

ดัชนีชี้วัดเศรษฐกิจที่สำคัญ

 
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Production Indicators  
 
 
 
 
 
 
GDP change (%), year on year 8.5 5.2 -7.8 4.5 4.3 3.4 1.3
GDP per capita, PPP ($) 14 758 15 836 14 723 15 550 16 594 17 518 18 083
Nominal GDP per capita ($) 9 101 11 631 8 568 10 671 13 335 14 302 14 973
Industrial output, change (%), year on year 6.8 0.6 -9.3 8.2 4.7 2.6 0.3
Manufacturing, change (%), year on year 10.5 0.5 -15.2 11.8 6.5 4.1 0.1
Extraction of mineral resources, change (%),
year on year
3.3 0.4 -0.6 3.6 1.9 1.1 1.2
Fixed capital investment, change (%)
year on year
22.7 9.5 -13.5 6.3 10.8 6.6 0.3
Fiscal and Monetary Indicators  
 
 
 
 
 
 
Deficit (surplus) of the federal budget,
(% of GDP)
5.4 4.1 -6.0 -3.9 0.8 -0.1 -0.5
Federal budget expenditures, USD billion 243.9 257.7 319.4 332.0 339.3 424.6 407.7
Public debt (% of GDP) 7.2 6.5 8.3 9.0 9.6 10.5 11.3
M2, change (%), end year/end year 43.5 0.8 17.7 31.1 22.3 11.9 14.6
Inflation (CPI), change (%), at year end 11.9 13.3 8.8 8.8 6.1 6.6 6.5
GDP deflator 113.9 118.0 102.0 114.2 115.2 107.4 106.5
Producer price index (PPI), (%), at year end 25.1 -7.0 13.9 16.7 12.0 5.1 3.7
Nominal exchange rate, average, RUB/USD 25.58 24.85 31.75 30.37 29.39 31.09 31.84
Real effective exchange rate, change (%)
year on year
4.2 5.1 -5.6 9.6 4.7 2.4 1.2
Reserve Fund, USD billion, at the end of period 125.2 137.1 60.5 25.4 25.2 62.1 87.4
National Wealth Fund, USD billion,
at the end of the period
32.00 88.0 91.6 88.4 86.8 88.6 88.6
Reserves (including gold), USD billion,
at the end of the period
478.8 426.3 439.5 479.4 498.6 537.6 509.6
Balance of Payment Indicators  
 
 
 
 
 
 
Trade balance , USD billion 123.5 177.6 113.2 147.0 196.3 192.3 177.3
Share of energy resources in export of goods, % 64.2 68.8 66.7 68.0 70.0 70.2 70.6
Current account, USD billion 71.3 103.9 50.4 67.5 97.3 72.0 33.0
Export of goods, USD billion 346.5 466.3 297.2 392.7 515.4 528.0 523.3
Import of goods, USD billion 223.1 288.7 183.9 245.7 318.6 335.7 344.3
Gross foreign direct investments, USD billion 57.0 74.8 36.6 43.1 55.1 50.6 83.6
Average export price of Russian crude oil, USD/bbl 69.4 94.4 61.1 78.2 109.3 110.5 107.9
  Financial Markets Indicators  
 
 
 
 
 
 
Weighted average corporate loan rate, % 10.0 12.2 15.3 10.8 8.5 9.1 9.5
CBR refinancing rate, %, at the end of the period 10.0 13.0 8.75 7.75 8.0 8.25 8.25
Assets of Russian Banking System, USD billion 821 953 975 1 108 1 293 1 578 1 805
Stock market index (RTS, in RUB, at the end of the period) 2.291 632 1.445 1.770 1.382 1.527 1.443
  Income, Poverty, and  Labour Market  
 
 
 
 
 
 
Real disposable income, change (%),
year on year
12.1 2.4 3.0 5.9 0.5 4.6 3.3
Average wages in USD 531.4 695.8 587.0 689.9 795.1 856.5 940.9
Unemployment rate, % 6.0 6.2 8.3 7.3 6.5 5.5 5.5

ที่มา: 

การคมนาคมของประเทศรัสเซียเรียกได้ว่าเป็นโครงข่ายที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลก สามารถจำแนกประเภทของการคมนาคมได้ดังนี้

การคมนาคมขนส่งภายในประเทศ

ทางบก

การขนส่งภายในประเทศกว่าร้อยละ 40 ใช้การขนส่งทางรถไฟ เนื่องจากสามารถขนส่งสินค้าได้จำนวนมากต่อครั้ง และมีเส้นทางเข้าถึงพื้นที่ห่างไกลได้ดีกว่าการขนส่งโดยรถยนต์ซึ่งมีการจำกัดน้ำหนักสินค้า อีกทั้งสภาพถนนในพื้นที่บางแห่งยังไม่ดีนัก โดยมีเส้นทางรถไฟสายสำคัญดังนี้

 • Trans – Siberian Railway

  เป็นเส้นทางรถไฟสายหลักของประเทศที่เชื่อมระหว่าง Moscow ซึ่งอยู่ทางตะวันตกของประเทศ ไปยังเมือง Vladivostok ซึ่งเป็นเมืองท่าสำคัญทางตะวันออกของประเทศ รวมระยะทาง 9,288 กิโลเมตร โดยใช้เวลาในการขนส่งรวม 7 วัน ทั้งนี้ จาก Moscow มีทางรถไฟเชื่อมต่อไปยัง St. Petersburg ซึ่งเป็นเมืองท่าสำคัญทางตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศ และทวีปยุโรปได้ด้วย อย่างไรก็ตาม การขนส่งสินค้าจากรัสเซียต่อไปยังยุโรปต้องเปลี่ยนขบวนรถไฟ เนื่องจากรางรถไฟของรัสเซียกว้างกว่ารางรถไฟของประเทศในยุโรป

 • Trans – Mongolian Railway

  เป็นเส้นทางรถไฟที่เชื่อมระหว่าง Moscow ไปยังเมือง Manzhouli บริเวณชายแดนสาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งสามารถเชื่อมต่อไปยังเมือง Harbin (มณฑลเฮย์หลงเจียงของสาธารณรัฐประชาชนจีน) และต่อไปยังกรุงปักกิ่ง เมืองหลวงของสาธารณรัฐประชาชนจีนได้

 • Trans – Manchurian Railway

  เป็นเส้นทางรถไฟที่เชื่อมระหว่าง Moscow ไปยังมองโกเลียและเชื่อมต่อไปยังกรุงปักกิ่ง

ทางน้ำ

รัสเซียมีทางออกสู่ทะเลดำทางด้านทิศตะวันตกและทิศใต้ของประเทศ และทางออกสู่มหาสมุทรแปซิฟิกทางทิศตะวันออกของประเทศ โดยมีเมืองท่าสำคัญ ดังนี้

 • เมือง St. Petersburg

  ตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศ เป็นเมืองท่าที่ใหญ่ที่สุดในบริเวณชายฝั่งทะเลบอลติก โดยส่วนใหญ่จะขนส่งสินค้าไปยังทวีปอเมริกาเหนือและยุโรป

 • เมือง Novorossiysk

  ตั้งอยู่ทางตะวันตกของประเทศ แถบทะเลดำ เป็นเมืองท่าที่ใหญ่และสำคัญที่สุดของรัสเซีย โดยสามารถขนส่งสินค้าไปยังประเทศต่างๆ ทั่วโลกได้ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นสินค้าประเภทธัญพืช

 • เมือง Vladivostok

  ตั้งอยู่ทางตะวันออกของประเทศ ติดกับมหาสมุทรแปซิฟิก เป็นเมืองท่าที่มีความทันสมัย มีคลังสินค้าที่ได้มาตรฐาน และสามารถขนถ่ายตู้คอนเทนเนอร์จากท่าเรือไปยังสถานีรถไฟ เพื่อส่งสินค้าต่อไปยังสาธารณรัฐประชาชนจีน ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ และมองโกเลีย เป็นหลัก

 • เมือง Nakhodka

  ตั้งอยู่ทางตะวันออกของประเทศ เป็นเมืองท่าที่มีความทันสมัยและมีบริการขนส่งสินค้าทางรถไฟ โดยส่วนใหญ่เป็นเส้นทางขนส่งสินค้าของออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ ญี่ปุ่น จีน อินเดีย ไทย และประเทศอื่นๆ ในแถบเอเชีย

ทางอากาศ

ท่าอากาศยานสำคัญ คือ Moscow - Sheremetyevo International Airport และ St. Petersburg - Pulkovo Airport โดยมีเที่ยวบินระหว่างประเทศเชื่อมไปยังประเทศต่างๆ ทั่วโลก และมีเที่ยวบินในประเทศเชื่อมต่อไปยังเมืองท่าสำคัญของรัสเซียหลายแห่ง

 • เส้นทางขนส่งสินค้าจากไทยไปรัสเซีย

  สินค้าจากประเทศไทยส่วนใหญ่จะขนส่งไปประเทศรัสเซียโดยทางเรือ ซึ่งมีหลายเส้นทางให้เลือก บางเส้นทางอาจขนส่งไปขึ้นที่ท่าเรือของรัสเซียโดยตรง ขณะที่บางเส้นทางอาจขึ้นที่ท่าเรือของประเทศอื่นก่อน หลังจากนั้นจึงขนส่งทางบกเข้าไปยังรัสเซียอีกต่อ และเนื่องจากรัสเซียเป็นประเทศที่กว้างใหญ่มาก ดังนั้นจึงต้องเลือกว่าจะขนส่งสินค้าเข้าไปประเทศรัสเซียทางตะวันตกหรือทางตะวันออกของประเทศ ทั้งนี้ ย่อมขึ้นอยู่กับเมืองปลายทางของสินค้านั้นๆ รายละเอียดดังตาราง
ตารางแสดงเส้นทางขนส่งไปทางตะวันตกของรัสเซีย

ท่าเรือที่ขึ้นสินค้า

ระยะทาง

(ถึงท่าเรือ)

ระยะเวลา

(ถึงท่าเรือ)

ข้อสังเกต

ท่าเรือ Novorossiysk ตั้งอยู่ริมชายฝั่งทะเลดำ ประเทศรัสเซีย เป็นท่าเรือที่มีการค้าสินค้ามูลค่ากว่าร้อยละ 20 ของมูลค่าการค้ารวมของประเทศ

8,000 ไมล์

~16 วัน

เป็นท่าเรือที่มีความสำคัญที่สุดในการค้ากับประเทศไทย สินค้าจากประเทศไทยจะถูกส่งไปยังท่าเรือ Novorossiysk ของรัสเซีย จากนั้นสินค้าจะถูกส่งต่อโดยทางบก(รถไฟ/รถบรรทุก) เข้าสู่ Moscow ภายใน 1 วัน ค่าใช้จ่ายในการขนส่งตู้สินค้าขนาด 20 ฟุต อยู่ที่ 2,200 – 2,250 ดอลลาห์สหรัฐ

ท่าเรือ St. Petersburg: ตั้งอยู่ริมฝั่งทะเลบอลติก ประเทศรัสเซีย การขนส่งเส้นทางนี้จะผ่านทะเลแดง ทะเลเมดิเตอร์เรเนียน และเข้าทะเลดำ

10,000 ไมล์

~ 21 วัน

แม้ระยะทางการขนส่งจะไกลที่สุดและค่าขนส่งค่อนข้างแพง แต่ท่าเรือ St. Petersburg มีความพร้อมและทันสมัย รวมทั้งเส้นทางการขนส่งปลอดภัย

ท่าเรือ Odessa: ประเทศยูเครน เป็นท่าเรือที่มีขนาดใหญ่และสำคัญที่สุดของยูเครน การขนส่งเส้นทางนี้จะผ่านทะเลแดง ทะเลเมดิเตอร์เรเนียน และเข้าทะเลดำ

7,000 ไมล์

~ 14 วัน

ระยะทางสั้นกว่าและต้นทุนในการขนส่งต่ำกว่าการขนส่งเข้าทางท่าเรือ St. Petersburg แต่ท่าเรือ Odessa ยังไม่มีความพร้อม และอยู่ระหว่างการพัฒนา รวมทั้งต้องขนส่งทางบกต่อไปยังรัสเซีย ซึ่งมีความยุ่งยาก และสภาพถนนยังไม่ดีนัก

ท่าเรือ Bandar Abbas: ประเทศอิหร่าน การขนส่งเส้นทางนี้จะเข้าบริเวณปากอ่าวเปอร์เซีย

4,200 ไมล์

~ 8 วัน

ยังไม่เป็นที่นิยมนักมีความยุ่งยาก เพราะต้องขนส่งทางบกและผ่านพิธีการทางศุลกากรในการขนส่งสินค้าผ่านพรมแดนหลายประเทศ อย่างไรก็ตาม การขนส่งผ่านเส้นทางนี้เป็นอีกเส้นทางที่น่าจับตามอง เนื่องจากมีระยะทางการขนส่งที่สั้นที่สุด อีกทั้งยังสามารถขนส่งโดยรถบรรทุกต่อไปยังประเทศต่างๆ ในกลุ่ม CIS อาทิ คาซัคสถาน และอุซเบกิสถาน ได้ด้วย อัตราค่าขนส่งสินค้าต่อตู้สินค้าขนาด 20 ฟุต จากท่าเรือของไทยอยู่ที่ 950 เหรียญสหรัฐ

ท่าเรือในยุโรปเหนือ อาทิ ท่าเรือ Humburg: ประเทศเยอรมนี ท่าเรือ Kotga: ประเทศฟินแลนด์ ท่าเรือ Riga: ประเทศลัตเวีย การขนส่งเส้นทางนี้จะผ่านทะเลแดง ทะเลเมดิเตอร์เรเนียน และทะเลบอลติก

9,500ไมล์

~ 30 วัน

ต้องขนส่งทางบกต่อไปยังรัสเซียซึ่งใช้เวลาในการขนส่งนานกว่าเข้าทางท่าเรือ St. Petersburg โดยตรง อย่างไรก็ตาม มีบริษัทเดินเรือหลายแห่งใช้เส้นทางนี้ เนื่องจากสามารถแวะส่งสินค้าที่ท่าเรือใหญ่ๆ ในยุโรปได้ด้วย

ตารางแสดงเส้นทางขนส่งไปทางตะวันออกของรัสเซีย

ท่าเรือที่ขึ้นสินค้า

ระยะทาง

(ถึงท่าเรือ)

ระยะเวลา

(ถึงท่าเรือ)

ข้อสังเกต

ท่าเรือ Vladivostok: ประเทศรัสเซีย การขนส่งเส้นทางนี้จะผ่านทะเลจีนใต้ ทะเลจีนตะวันออก และทะเลญี่ปุ่น

3,900 ไมล์

~ 6 วัน

เป็นระยะทางขนส่งเข้ารัสเซียที่สั้นที่สุด และเป็นที่นิยมมาก โดยเน้นกระจายสินค้าทางตะวันออกของรัสเซีย แต่หากต้องการขนส่งต่อไปยัง Moscow และเมืองอื่นๆ ทางฝั่งตะวันตกของรัสเซีย สามารถบรรทุกคอนเทนเนอร์ทางรถไฟสาย Trans-Siberian ซึ่งเป็นเส้นทางรถไฟสายหลักของรัสเซียได้แต่ไม่นิยมนัก เพราะใช้เวลาขนส่งเข้าทางท่าเรือ St. Petersburg โดยตรง ซึ่งจะประหยัดค่าใช้จ่ายมากกว่าด้วย อย่างไรก็ตาม การขนส่งสินค้าผ่านเส้นทางรถไฟสาย Trans-Siberian ยังเป็นเส้นทางที่สามารถส่งต่อสินค้าไปยังประเทศต่างๆ ในกลุ่ม CIS อาทิ คาซัคสถาน คีร์กีซสถาน ทาจิกิสถาน เติร์กเมนิสถาน และอุซเบกิสถาน ได้อีกด้วย


แหล่งที่มา:  http://www.thaifta.com/ThaiFTA/Portals/0/cis_feb54.pdf

การคิดค่าระวางเรือ (Freight Charge Basic)

 1. Weight Ton คำนวณจากน้ำหนักสินค้าที่บรรทุก และมีอัตราการคิดที่แตกต่างกันตามประเภทของสินค้า

 2. Measurement คำนวณจากปริมาตรของสินค้า คือ เป็นการวัดขนาดของสินค้า กว้าง x ยาว x สูง คำนวณออกมาเป็น ลูกบาศก์เมตร (M3 หรือ CBM) มักจะใช้กับสินค้าที่มีลักษณะ Bulk คือ มีลักษณะเป็น Size Insentive เช่น เสื้อผ้า ฝ้าย แต่ทั้งที่จะต้องมีการชั่งน้ำหนัก โดยเปรียบเทียบว่า หากน้ำหนัก (Weight Ton) สูงกว่า ก็จะคิดค่าระวางจากน้ำหนัก

 3. V (Ad Valorem Goods) คำนวณจาก Degree สินค้ามีราคาสูง ถึงแม้ว่าจะมีปริมาตรน้อย น้ำหนักไม่มาก แต่ต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษ การคิดค่าระวางก็จะคิดเพิ่มอีก 3-5 เท่า ตามมูลค่าสินค้า

 4. ค่าระวางพิเศษ ได้แก่ ค่าใช้จ่ายทั้งหลายที่บริษัทเรือ คิดเพิ่มเติมจากค่าระวางพื้นฐาน ซึ่งประกอบด้วย

  • ค่าระวาง Surcharge เป็นค่าใช้จ่ายพิเศษที่มีการเรียกเก็บ เนื่องในกรณีต่างๆ เช่น ภัยสงคราม หรือในช่วง Peak Season 
  • Terminal Handling Charge : THC เป็นค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการขนถ่ายสินค้าทั้งต้นทางและปลายทาง ได้แก่ การใช้เครนที่เรียกว่า Top คือ ค่าภาระ ค่าลากตู้สินค้า 
  • Bunker Adjustment Factor : BAF เป็นค่าระวางพิเศษ ชดเชยภาระค่าน้ำมันเชื้อเพลิงที่มีการปรับตัวสูงขึ้น ซึ่งทำให้บริษัทเดินเรือมีต้นทุนที่สูงขึ้นกว่าต้นทุนปกติ จะมีการเรียกเก็บค่า BAF หรือที่เรียกง่ายๆ ว่า Bunker Charge ซึ่งอาจจะขึ้นและลงได้เป็นไปตามดุลยภาพของ Demand & Supply  
  • Currency Adjustment Factor : CAF เป็นค่าปรับอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา โดยค่าระวางเรือส่วนมาก จะเรียกเก็บเป็นเงินสกุลดอลลาห์สหรัฐฯ หากกรณีอัตราแลกเปลี่ยนมีการผกผัน ทางบริษัทเรือก็จะมีการเรียกเก็บ 
  • Congestion Surcharge เป็นค่าใช้จ่ายพิเศษเนื่องจากความแออัดในท่าเรือ เป็นค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บเนื่องจากบางท่าเรืออาจมีการบริหารจัดการไม่ดี ทำให้มีการขนย้ายตู้ขึ้นและลงล่าช้ากว่าเกณฑ์ที่ทางบริษัทเรือกำหนดไว้ ซึ่งอาจจะเกิดจากเหตุอื่น เช่น การจราจรที่ติดขัด การนัดหยุดงานของคนงาน ซึ่งมีผลทำให้งานล่าช้า 
  • Bill of Lading Charge : B/L Charge ค่าออกใบตราส่ง เป็นค่าธรรมเนียมในการที่บริษัทเรือต้องจัดพิมพ์ใบ Bill of Lading ซึ่งเป็นเอกสารสำคัญที่ใช้ในการแสดงสถานภาพ (Status) ว่าสินค้าได้มีการขนส่งไปกับบริษัทเรือ ซึ่ง B/L หรือที่เรียกว่าใบตราส่งจะมีออกเป็นหลายฉบับ เช่น ฉบับที่เรียกว่า Original , Duplicate Original , Triple Original และ Copy Non-Negotiate ทั้งหมดนี้ทางบริษัทเรือจะเรียกเก็บเป็นค่าใช้จ่ายในการทำเอกสาร 
  • AMSC : Advance Manifest Security Charge เป็นค่าใช้จ่ายในการที่บริษัทเรือต้อง Input Data 24 ชั่วโมงก่อนการขนถ่ายสินค้า ที่เรียกว่า 24 Hour Rules ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของมาตรการความร่วมมือ การป้องกันผู้ก่อการร้ายที่เรียกว่า C-TPAT (Customs Trade Partnerships Against Terrorism) ซึ่งประเทศไทยถูกจัดอยู่ในลำดับสุดท้ายของ Top Twenty Mega Port ในการขนส่งสินค้า จึงต้องเสียค่า AMSC Charge รวมถึงการแก้ไขเอกสาร 

การส่งสินค้าออกผู้ส่งออกอาจจะมีภาระในค่าระวางสินค้าหรือไม่ก็ได้ขึ้นอยู่กับข้อตกลงในเรื่องเงื่อนไขการส่งมอบที่ทําไว้กับผู้ซื้อ แต่ผู้ส่งออกจะต้องมีภาระในค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับตู้สินค้า ที่ตัวแทนสายเดินเรือเรียกเก็บที่เมืองท่าต้นทาง ดังนี้คือ

 1. ค่าเข้าตู้ CFS Charge (Container Freight Station Charge)

 2. ค่ายกตู้ THC Charge (Terminal Handling Charge) สําหรับตู้ส่งที่ออกในเงื่อนไข CFS จะต้องจ่ายทั้งค่าเข้าตู้และค่ายกตู้ ส่วนผู้ที่ส่งออกในเงื่อนไข CY จะมีภาระเฉพาะค่า THC เท่านั้น และค่าเข้าตู้และค่ายกตู้มีอัตราที่ไม่เท่ากันในการส่งสินค้าไปยังแต่ละประเทศ ขึ้นอยู่กับว่าตัวแทนสายเดินเรือจะเรียกเก็บเท่าไร 
ที่มา: http://www.marinerthai.net

ตัวอย่างการคิดค่าระวางการส่งสินค้าจากประเทศไทยไปยังประเทศรัสเซีย


แหล่งที่มา: http://www.thaishipping-data.com